חוזר מס' 11/2014 – תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג, 2013 - תזכורת

4/03/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
הנדון: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג, 2013 - תזכורת
 
1. בתאריך 15/10/2012 אישרה הכנסת את תקנות (תכנית ניהול הבטיחות) 2012.
ב- 18/2/2013 פורסמו התקנות ברשומות.
 
2. התקנות אמורות להיכנס לתוקפן 18 חודשים מיום פרסומן, דהיינו ב- 18.8.2014 וזאת כדי לאפשר למפעלים להתארגן ולהטמיע בהדרגה את התקנות במקומות העבודה.
 
3. התקנות חלות על כל מקום עבודה המעסיק 50 עובדים.
 
מטרת התקנות  
 
4. מטרת תקנות אלה לקבוע קיומה של תכנית לניהול בטיחות שיטתית ופרואקטיבית במקום העבודה, לצמצום הסיכונים ולמילוי אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות, גיהות ובריאות תעסוקתית.
 
עיקרי התקנות
 
5. התקנות קובעות תכנית ניהול לבטיחות בפורמט אחיד ומובנה, הכולל את המרכיבים העיקריים הבאים:-
 
א. מינוי אחראי בדרג ניהולי על נושא הבטיחות ובריאות בעבודה ואישור תכנית ניהול הבטיחות בחתימתו.
ב. קביעת לוח זמנים ליישומה של תכנית ניהול הבטיחות וביצוע בקרה על יישומיה.
ג. הקצאת משאבים ליישומה של התכנית.
ד. ניתוח תהליך, ניהול שינויים, ניהול הסיכונים, ניתוח משימות ותהליכים וכן פעולות איתור מפגעים, ניטורים סביבתיים, סקרי סיכונים.
ה. הפחתת הסיכונים בתהליכים.
ו. תכנית הדרכה, תכנית בדיקות רפואיות, תכנית בדיקות בטיחות לציוד וחומרים.
 
6. יודגש כי התקנות מטילות אחריות על מחזיק מקום העבודה. אחריות וחובה זו של מחזיק מקום העבודה כוללת בין היתר:
א. הצהרה על מדיניות הבטיחות.
ב. אישור התכנית בחתימתו.
ג. מינוי אחראים.
ד. קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית.
ה. ביצוע בקרה על יישומה.
ו. החלטה בדבר הקצאת משאבים לצורך יישומה של התכנית.
 
7. המוסד לביטוח לאומי באמצעות קרן "מנוף" של המוסד מסבסד ב- 50% את עלות הכשרת ממוני הבטיחות בתחום זה באמצעות "ארגון הממונים על הבטיחות" .
 
8. מפעלים המעוניינים להכשיר את ממוני הבטיחות שלהם כמכיני תכנית ניהול בטיחות בהתאם לתקנות הנ"ל, מוזמנים לפנות אל ארגון הממונים על הבטיחות, טלפונים כדלקמן:- דנה גזנאוי, 08-8599301, עדי בוטוין, 08-8599302 .
 
9. בנוסף לאמור לעיל, קרן "מנוף" של המוסד לביטוח לאומי מממנת גם מרכז סיוע ותמיכה למעסיקים לצורך הכנת תכנית ניהול בטיחות באמצעות, האגודה הישראלית לבטיחות וגיהות בע"מ, טלפון:- 03-6490753.  התמיכה ניתנת  ב – 3 מסלולים בהתאם לצרכי המפעל.
 
10. כמו כן, ניתן להעזר גם במוסד לבטיחות וגיהות לצורך תמיכה וסיוע בהכנת תכנית ניהול בטיחות בהתאם לתקנות הנ"ל. לצורך כך ניתן לפנות למנהלי מחוזות המוסד כדלקמן:-
 
תפקיד                      שם                טלפון בעבודה   טלפון סולולרי    
מנהל מחוז מרכז דביר דב  03-5266468 052-3861242
מנהל מחוז צפון סעדי סמי  04-8218890 052-3861256
מנהל מחוז דרום שכטר זאב  08-6276389 052-3861214
מנהל מחוז ירושלים גרצמן אלכס 02-6723110 052-3861560

 

 

 

 

 

 

 

 

בדבר פרטים והבהרות נוספות ניתן לפנות לזאב פוטרמן באגף עבודה ומשאבי אנוש, טלפון – 03-5198818/9 או 052-6680299.
 
 
ב ב ר כ ה,
 
אילן לוין
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share