חוזר מס' 6/2014 – עמדת התאחדות התעשיינים לצוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון

5/02/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי
 
הנדון: עמדת התאחדות התעשיינים לצוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון
 
הנני מתכבד להציג בפניכם את עמדת התאחדות התעשיינים, כפי שהוגשה לצוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון, בראשות מנכ"ליתמשרדהאוצר, הגב' יעל אנדורן.
 
הצוות הוקם במטרה לבחון את "הגשמת מטרות החוק, לרבות קיומו של איזון בין היקף ההטבות הניתנות לחברות על-פי החוק לבין תרומתן למשק הישראלי במישורים השונים, וכן הצורך ביצירת מנגנוני מעקב ובקרה אחר יעילות החוק לאורך שנים, ובשים לב למידת האטרקטיביות שהחוק מייצר ביחס לתחרותיות הבינלאומית"
 
נייר העמדה של התאחדות התעשיינים הוכן לאחר התייעצות עם צוות תעשיינים, לרבות במסגרת נשיאות ההתאחדות, ותוך שאיפה לאיזון בין צרכי מגזר המפעלים הקטנים והבינוניים לצרכי המפעלים הגדולים.
 
בימים הקרובים תזומן התאחדות התעשיינים להציג פרונטאלית את עמדתנו בפני הוועדה.
 
 
בברכה,
 
אמיר חייק                                                                                                  
מנהל כללי

 

חוזר מס' 6/2014 – עמדת התאחדות התעשיינים לצוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון  חוזר מס' 6/2014 – עמדת התאחדות התעשיינים לצוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון
חוק עידוד השקעות הון עמדת התאחדות התעשיינים  חוק עידוד השקעות הון עמדת התאחדות התעשיינים
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share