חוזר מס' 30/2013 – הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס על עבודת משמרות בתעשייה) עד 31/12/2014

15/09/2013

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

 

הנדון:- הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס על עבודת משמרות בתעשייה) עד 31/12/2014

 

 

1. בעקבות פעילות נמרצת של התאחדות התעשיינים ובסיוע של וועדת הכספים של הכנסת, אישרה וועדת הכספים של הכנסת את הארכת תוקף תקנות מס הכנסה על עבודת משמרות בתעשייה, שהיו בתוקף עד 5.5.2013, עד ליום 31/12/2014.

 

2. יובהר כי הארכת התוקף היא החל מ- 6/5/2013 ועד 31/12/2014.

 

3. בהתאם לתקנות, עובדי משמרות בתעשייה זכאים בשנת 2013 לזיכוי מס של 15% מהכנסתם מעבודה הנובעת מעבודה במשמרת שניה ושלישית וזאת עד לזיכוי מירבי של 920 ₪ בחודש.

 

4. בהתאם לתקנות, הזיכוי בשנת המס 2013 יינתן רק על אותו חלק מהשכר אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על 10,510 ₪ לחודש.

 

5. בראשית שנת 2014 אפרסם את הנתונים הרלוונטיים לשנת 2014.

 

6. בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות לחתום מטה בטלפון 03-5198819.

 

 

 

בכבוד רב,

 

חיזקיה ישראל

מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת 

חוזר מס' 30/2013 – הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס על עבודת משמרות בתעשייה) עד 31/12/2014  חוזר מס' 30/2013 – הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס על עבודת משמרות בתעשייה) עד 31/12/2014
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share