חוזר מס' 29/2013 – נוהל ניסיוני -מסלול מהיר לעובדים פלשתינאים העובדים כחוק ונפגעים בתאונות עבודה והזקוקים לטיפול רפואי בבתי חולים בישראל

8/09/2013

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
הנדון:- נוהל ניסיוני - מסלול מהיר לעובדים פלשתינאים העובדים כחוק ונפגעים בתאונות עבודה והזקוקים לטיפול רפואי בבתי חולים בישראל

 
כללי
 
1. לאחרונה טיפלנו במקרה של עובד פלשתינאי המועסק כחוק שנפגע בעבודה והיה זקוק לניתוח בבית חולים בישראל, בית החולים ביקש התחייבות כספית מהעובד ו/או מהמעסיק בגין הניתוח למקרה שהתאונה לא תוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
 
2. הדרישה לקבלת התחייבות כספית באה על רקע העובדה שהתושבים הפלשתינאים תושבי איו"ש אינם תושבי ישראל ואינם זכאים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בעוד שהם זכאים לטיפול רפואי במקרה של תאונת עבודה במימון של המוסד לביטוח לאומי לאחר שהתביעה לפגיעה בעבודה נבדקה והוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
קופות החולים לא מוכנות לקחת על עצמן את הסיכון למקרה שהתאונה לא תוכר ע"י המוסד כתאונת עבודה ואין מי שיממן את עלות הטיפול הרפואי.
 
3. הליך ההכרה של המוסד לביטוח לאומי בתאונה, כתאונת עבודה, מחייב בדיקה ואימות כדי לוודא שאכן מדובר בתאונת עבודה כמוגדר בחוק ולא תאונה שאינה קשורה לעבודה.
 
4. כדי לקצר את פרק הזמן בטיפול המוסד לביטוח לאומי בבדיקה והכרה  בתאונה,כתאונת עבודה של עובדים פלשתינאים ,המועסקים כחוק והנזקקים לטיפול רפואי בבתי חולים עקב הפגיעה, קיימתי שיחות עם נציגי המוסד לביטוח לאומי שנרתמו לעניין וגילו פתיחות רבה כדי לסייע.
 
5. במסגרת זאת, סוכם על הנוהל הניסיוני הבא האמור לקצר באופן משמעותי את הליך הבדיקה וההכרה בתאונות עבודה שאירעו לעובדים פלשתינאים המועסקים כחוק והנזקקים לטיפול רפואי בבתי החולים.נוהל ניסיוני זה  נועד לאפשר טיפול מהיר בעובדים הפלשתינאים שנפגעו בעבודה ולהימנע ככל שניתן, מהצורך במתן התחייבות כספית לבתי החולים, כל עוד לא הוכרה התאונה כתאונת עבודה כחוק.
 
6. להלן עיקרי הנוהל המוצע:-
א. טופס התביעה (ב.ל טופס 211) מלא וחתום כנדרש מלווה באישור המעסיק (טופס ב.ל -250) בצירוף  כל האישורים הנדרשים כגון צילום ת.ז. אישור עבודה כדין, אישורים רפואיים ותלושי שכר רלוונטיים יישלחו למספר פקס יעודי בסניפי המוסד לביטוח לאומי  המטפלים בבדיקה והכרה בתביעות, בהתאם למקום מגורי העובד שנפגע.
הערות:-
1) הגשת תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי אחר גורמת להתמשכות ההליך שכן הסניף המקבל את התביעה אינו מטפל בתביעה אלא מעביר אותה לסניף האמור לטפל בתביעה בהתאם למקום מגורי העובד שנפגע.
2) תביעה שלא תוגש כשהיא מלאה וחתומה כנדרש, כולל כל האישורים הנדרשים, לא תטופל ותוחזר לעובד ולמעסיק.
 
ב. כדי לבצע בקרה אחר מהירות הטיפול בתביעה בסניפי המוסד הרלוונטיים יש לשלוח את העמוד הראשון של טופס התביעה צילום טופס ב.ל 250, (ב.ל. 211) צילום ת.ז., צילום אישור העסקה וצילום התיעוד הרפואי למשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בפקס' 02-5373495.   
 
7. להלן רשימת סניפי המוסד לביטוח לאומי המטפלים בתביעות של עובדים פלשתינאים בהתאם למקומות המגורים שלהם : 
 
סניף ירושלים
חברון, הבקעה, יריחו ורמאללה
כתובת הסניף:- רח' בן סירה 20 ירושלים
פקס' – 02-6755751
סניף נתניה
שכם, טול כרם, בדיה, סלפית, קלקיליה – כל נפת שכם טול כרם וקלקיליה
כתובת הסניף:- רח' הרצל 68 נתניה
פקס' – 09-8602737
סניף עפולה
פקועה
כתובת הסניף:- רח' מנחם 1 עפולה
פקס':- 04-6529226
סניף חדרה
נפת ג'נין
כתובת הסניף:- רח' הלל יפה 7 חדרה
פקס':- 04-6328046
 
8. בתום תקופה שתיקבע נערוך בדיקה חוזרת כדי לוודא שהליך זה אכן משפר את המצב ונותן מענה הולם.
 
 
בכבוד רב,
 
חיזקיה ישראל
מנהל המחלקהלביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת

 

חוזר מס' 29/2013 – נוהל ניסיוני -מסלול מהיר לעובדים פלשתינאים העובדים כחוק ונפגעים בתאונות עבודה והזקוקים לטיפול רפואי בבתי חולים בישראל  חוזר מס' 29/2013 – נוהל ניסיוני -מסלול מהיר לעובדים פלשתינאים העובדים כחוק ונפגעים בתאונות עבודה והזקוקים לטיפול רפואי בבתי חולים בישראל
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share