חוזר מס' 20/2013 – עבודת בני נוער 2013

20/06/2013

לכבוד
 המנהל/ת הכללי/ת
 
א.ג.נ,
 
הנדון: עבודת בני נוער - 2013
 
לקראת תחילת חופשת הקיץ של בתי הספר ובעקבות  שאלות שהופנו אלינו אנו מפנים תשומת לב ההנהלות למספר כללים הקבועים בחוק עבודת הנוער ובחוק שכר מינימום המתייחסים להעסקת נוער עובד.
 
1. בדרך כלל אסור להעסיק נער שלא מלאו לו 15 שנה. בתקופת חופשת לימודים רשמית (תקופת חופשת הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט) מותר להעסיק נערים מגיל  14 בכפוף לאמור בסעיף 2.
בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה.
2. אין להעסיק נער אלא אם ברשותו  "פנקס עבודה" שניתן  לו על ידי לשכת העבודה לנוער. פנקס העבודה יינתן בשרות התעסוקה  רק לנער שיציג אישור רפואי המאשר העסקתו  (שניתן לו ע"י רופא משפחה אחרי שבדק אותו בדיקה רפואית).
 
3. אסור להעסיק נער יותר מ- 8 שעות עבודה ליום ו- 40 שעות עבודה בשבוע.  אסור להעסיק נער עד גיל 16 בין השעות 18:00 עד 06:00, ונער מעל גיל 16 אסור להעסיק בין השעות 20:00 עד 06:00.
לאחר 6 שעות עבודה רצופות יש לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של  45 דקות למנוחה מהם לפחות חצי שעה רצופה.  ההפסקה היא  ע"ח בני הנוער.
 
4. שכר המינימום לנוער עובד  נכון ליוני 2013.
 
א. נער עובד עד גיל 16 – 17.39  ₪ לשעה.
ב. נער עובד בגיל 16 עד 17 –  18.64 ₪ לשעה.
ג. נער מעל גיל 17 ועד 18  – 20.63  ₪ לשעה.
 
אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית (ליהודי יום המנוחה השבועי הוא יום השבת, בן דת אחרת ניתן לבחור בין הימים שישי, שבת וראשון). מדובר באיסור מוחלט ולא ניתן לקבל היתרים להעסקה במנוחה שבועית.
העבודה בשעות נוספות אסורה.
 
*  החישוב מבוסס על משרה מלאה ממוצעת לנער של 173 שעות לחודש. אסור להעסיק בני נוער לתקופת "התלמדות" או תקופת ניסיון ללא תשלום.  יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה.
 
 בנוסף לשכר המינימום זכאים בני הנוער להשתתפות בהחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה לפי עלות דמי הנסיעה  בפועל עד מקסימום 25.20₪  ליום עבודה. 
 
בהתאם לחוק הודעה לעובד חובה למסור לכל נער ונערה את הטפסים ובהם פירוט זכויותיהם וחובותיהם בתוך 7 ימים מתחילת עבודתם.(נער ונערה אשר באים לעבוד למשך 30 ימים לפחות )
 
*  בכל מקום שכתוב  נער הכוונה גם  לנערה .
בדבר הסברים,שאלות  והבהרות נוספות, ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף  מנהל המחלקה למשפט עבודה והיועץ המשפטי בטלפון 035198824  ו/או לעו"ד מיכל וקסמן-חילי ראש תחום חקיקת עבודה 035198731 .
 
מצ"ב  חוזר למעסיקים  בנושא העסקת בני נוער שהופץ ע"י משרד הכלכלה מינהל הסדרה ואכיפה.
 

 
ב ב ר כ ה,
 
אילן לוין   
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

חוזר למעסיקים  בנושא העסקת בני נוער שהופץ ע"י משרד הכלכלה מינהל הסדרה ואכיפה.  חוזר למעסיקים בנושא העסקת בני נוער שהופץ ע"י משרד הכלכלה מינהל הסדרה ואכיפה.
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share