חוזר מס' 16/2013 – פרס התעשייה - 2013

28/04/2013

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי,
 
פרס התעשייה - 2013

 

כללי
 
התאחדות התעשיינים תעניק את פרס התעשייה 2013, בטקס חגיגי בנוכחות אישיות ממלכתית בכירה ברבעון האחרון של שנת 2013.
 
מטרת הפרס
 
הפרסים יוענקו למקבליהם עבור הישגים מיוחדים, פעילות מיוחדת או הצטיינות בתחום עיסוקיהם בניהול התעשייתי על קידום רעיונות היוזמה הפרטית בתחום התעשייה וכן על גילוי יוזמה, חזון או פעילות מיוחדת בתחום הפיתוח התעשייתי.
 
הפרסים נועדו להוות אמצעי למתן הכרה ציבורית למנהלים המצטיינים בתעשייה ולעודד ניהול תעשייתי יעיל, מתקדם וחדשני.
           
המועמדים לפרס
 
המועמדים לקבלת הפרס הינם מבין בעלים, יו"ר מועצת המנהלים, מנכ"לים או בעלי תפקידים ניהוליים בכירים במפעלים תעשייתיים, יזמים של מפעל או פרויקט חדש.
המועמד לפרס צריך לכהן בתפקידו בחברה כ- שלוש שנים לפחות.
 
במקרים מיוחדים ניתן להעניק פרס למועמד שנפטר כל עוד לא חלפו שנתיים מיום פטירתו.
הצגת המועמדים פתוחה לכל החברים לרבות מועמדים ממפעלים קטנים ובינוניים.
                                               
הצגת המועמדות
 
1. הצגת המועמדות תעשה ע"י בעלי תפקידים ניהוליים בכירים בחברה, גם  המועמד עצמו רשאי להגיש מועמדות (טופס הצגת המועמדות מצ"ב).                                 

להלן ההוראות הרלוונטיות מתקנון פרס התעשייה –
 
4.2 "כל מנכ"ל  של מפעל תעשייתי החבר בהתאחדות, או אדם אחר בעל תפקיד ניהולי בכיר, (SENIOR EXECUTIVE) במפעל כזה, וכן יזמים של מפעל או פרויקט חדש, שהם חברי ההתאחדות, רשאים להיות מועמדים לפרס ורשאים להציע מועמדים לפרס".
 
 
4.4 "חברי נשיאות ההתאחדות, חברים בוועד הפועל, וחבר השופטים רשאים אף הם להציע מועמדים לפרס".
 
2. הממליצים מתבקשים לשלוח המלצות מפורטות ככל האפשר ומנומקות כראוי בכדי שניתן יהיה  להגיש את המומלצים ברשימת מועמדים שתוגש לחבר השופטים.
 
מועד הגשת הצעות
 
ההצעות חייבות להגיע:
 
א) לא יאוחר מיום ראשון 30.6.2013
 
ב)  אל מנכ"ל ההתאחדות התעשיינים , רח' המרד 29, תל אביב 68125.
 
 
טפסי הרישום + ההמלצות אשר יועברו  לגורם אחר  ולאחר המועד הקבוע לא יתקבלו ויוחזרו לשולחיהם.
 
 
את הבקשות יש להגיש  ב-  7 עותקים ברורים. יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופסי הבקשה. יש לצרף קורות חיים של המועמד/ת, מכתב המלצה של המציע, ניתן לצרף קטלוגים של החברה.
 
 
חלוקת הפרסים
 
הפרסים יוענקו בטקס חגיגי מיוחד ברבע האחרון של שנת  2013
 
 
 
 
בכבוד רב ,
 
אמיר חייק
מנהל כללי

הערה: השתתפות אורחים מטעם מקבלי הפרסים תלווה בעלויות כספיות.

 

חוזר מס' 16/2013 – פרס התעשייה - 2013   חוזר מס' 16/2013 – פרס התעשייה - 2013
טפסי רישום להצעות למועמדים ל"פרס התעשייה"   טפסי רישום להצעות למועמדים ל"פרס התעשייה"
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share