A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act

25/11/2012

מצורף מדריך אשר נועד לספק מידע עבור עסקים ואנשים פרטיים בנוגע לForeign Corrupt Practices Act האמריקאי (FCPA). המדריך הוכן על ידי צוות של המחלקה הפלילית במשרד משפטים האמריקאי ומחלקת האכיפה של ניירות הערך בארה"ב.

החוק האמריקאי FCPA אוסר על חברות אמריקאיות, חברות שהנפיקו ניירות ערך בארה"ב, וחברות המעורבות בהשקעה בארה"ב, לתת שוחד לפקידים או בכירים זרים במטרה לקדם או לשמר את פעילותן העסקית, ומכאן חשיבותו לחברות ישראליות.

בדומה לכל המדינות החברות ב-OECD ארה"ב מנהלת מאבק בתופעת השוחד לפקידי ציבור בחו"ל, והחוק שחוקקה עוד בשנות ה-70 (ה-FCPA) נאכף בחומרה. החוק אוסר על מתן כסף, דמי תיווך, מתנות או "כל דבר בעל ערך" לפקיד ציבור זר, לצורך קידום עסקים.

 

A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act  A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share