הקרן לסיוע בפרוייקטים בינלאומיים

4/11/2012

 

הקרן לסיוע בפרוייקטים בינלאומיים

משרד התמ"ת שם לו כיעד להגדיל את הזכיות של חברות ישראליות בפרויקטים בינלאומיים אחד הכלים להשיג מטרה זו היא הקרן לסיוע בפרויקטים בינלאומיים. הקרן הינה בהיקף של כ- 30 מיליון ₪ לשנת 2012 והיא נועדה להשתתף בסיכון של החברות הישראליות בבואן להתמודד במכרזים ובפרויקטים בין-לאומיים בחו"ל. השתתפות המשרד תיתכן עבור הכנת סקר היתכנות בחו"ל, הכנת סקר רקע בחו"ל או הכנת הצעה למכרז בין-לאומי.

כיום קיים פער משמעותי בין היכולות והטכנולוגיות המתקדמות של החברות הישראליות  ובין מס' החברות המגישות מועמדות למכרזים בין-לאומיים והמשתתפות בפרויקטים בזירה הבינלאומית. הסיבות לפער נעוצות בין היתר בהעדר מידע, בעלויות הגבוהות הכרוכות בהתמודדות על הפרויקטים כאשר רמת הסיכון גבוהה ולאחר מכן במורכבות הגשת המכרז עצמו. כמו כן מימון הפרויקטים ויכולת הבאת מימון ללקוחות נהיה יותר ויותר מרכזי בסיכויי החברות לזכות בביצוע הפרויקט.

הגופים המרכזיים המממנים כיום פרויקטים בין-לאומיים במדינות מתפתחות הם המוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים, כאשר המרכזי שבהם הוא הבנק העולמי, . ההערכה היא כי בשנת 2012 יעמדו ההתחייבות הכספיות של הבנק העולמי ע"ס של 80 מיליארד דולר לפרויקטים חדשים (המהווים בד"כ כ- 50% מעלות הפרויקטים. שאר המימון מגיע מהמדינות המקבלות את הלוואת הבנק).

הוראת המנכ"ל המפורסמת החל מחודש נובמבר 2010 ומפרטת את תנאי הקרן ומגדירה קריטריונים ותנאי סף לקבלת סיוע והחזרי הוצאות עבור הכנת סקר היתכנות בחו"ל, סקר רקע בחו"ל או הצעה למכרז בינלאומי. כמו כן ניתן למצוא באתר נהלים וטפסים שונים לצרכי הגשה והבהרה של הוראת המנכ"ל.

תנאי הסף לקבלת מענק מהקרן :

1.     עבור עריכת סקר היתכנות או הצעה למכרזשווי הפרויקט בחו"ל הוא לפחות 2 מיליון דולר ארה"ב

2.     עבור עריכת סקר רקעשווי הפרויקט בחו"ל הוא לפחות 500 אלף דולר ארה"ב

3.     לפחות 35% מחלקה של החברה בפרויקט, יהיה מקורו בישראל - כולל תשומות, כוח אדם, תכנון, ייעוץ,  ציוד, רווח וכיוצ"ב  (ערך מוסף ישראלי).

כמצוין בהוראת המנכ"ל, תינתן עדיפות לחברות שהיקף מחזור המכירות השנתי שלהן הוא עד 90 מליון ₪, לחברות הפועלות לראשונה בשוק הפרויקטים והמכרזים הבין-לאומיים ולחברות הפועלות לראשונה בשוק גיאוגרפי חדש או בתחום פעילות חדש.

עלון סיכום מטרות הקרן ותנאי הסף
להבהרות ושאלות יש לפנות לגב' סימה אמיר – מנהלת המחלקה לפיתוח עסקי בינלאומי באגף סחר חוץ בהתאחדות התעשיינים – simaa@industry.org,il    או בטל' 03-5198817.

 למידע נוסף, להוראת מנכ"ל תמ"ת ולטפסים מקוונים להגשת בקשות לתמיכה נמצאים באתר האינטרנט שכתובתו: http://www.moital.gov.il/ipf.html

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share