ההסכם לאזור סחר חופשי בין ישראל וארגנטינה יכנס לתוקף ב- 9 בספטמבר 2011

4/09/2011

ההסכם לאזור סחר חופשי בין ישראל וארגנטינה

יכנס לתוקף ב- 9 בספטמבר 2011

 

ההסכם בין ישראל וגוש המרקוסור (ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופארגוואי) נחתם בדצמבר 2007. בעקבות אשרור ההסכם ע"י ברזיל, אורוגוואי, פארגוואי וישראל, הוא נכנס לתוקף ב- 1 ביוני 2010. עד כה לא הייתה ארגנטינה צד להסכם ישראל-מרקוסור היות ולא אישררה את ההסכם.

ב- 10 באוגוסט 2011 הודיעה ארגנטינה לנשיאה התורנית של השוק הדרומי המשותף (פארגוואי) כי השלימה את הליך האשרור וההסכם יכנס לתוקף 30 יום לאחר מכן, כלומר ב-9 בספטמבר 2011.

הסכם הסחר החופשי בין ישראל לבין מדינות גוש המרקוסור נכנס לתוקף ב- 2 ליוני 2010 בכל הנוגע לסחר בין ישראל לבין ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי.  ב- 21 לאוגוסט 2011 סיימה ארגנטינה את הליכי האשרור הפנימיים הנדרשים על מנת שההסכם ייכנס לתוקף.  אי לכך, הסכם הסחר בין ישראל למרקוסור ייכנס לתוקף גם מול  ארגנטינה ב- 9 בספטמבר 2011 (בכפוף לפרסום צו תעריף המכס המעודכן).

נספח 2 לפרק "סחר בטובין" בהסכם מפרט את מכלול ההטבות ליצואן הישראלי למרקוסור ונספח 3 מפרט את ההטבות ליבוא מהמרקוסור. פרטי המכס מופיעים בהתאם לסיווגם בשמונה ספרות בספר המכס. בצד הסיווג המדוייק של המוצר מצוין בנספח קטגוריית ההטבה אליה הוא משתייך.הפחתות המכסים תעשנה על סמך סיווג המוצר באחת מחמשת הקטגוריות שלהלן:

קטגוריה A - דמי מכס יבוטלו עם כניסת לתוקף של הסכם זה – בכל הנוגע לארגנטינה המועד הקובע הוא ה-9 בספטמבר 2011. לגבי שאר מדינות המרקוסור ביטול המכסים התרחש ב-2 ביוני 2010.

קטגוריה B - דמי מכס יבוטלו בארבעה שלבים שווים, כאשר הראשון יתקיים עם כניסתו לתוקף של הסכם זה, ושלושת האחרים ב-2 בינואר של כל שנה לאחר מכן. בכל הנוגע לארגנטינה, הפחתת המכס הראשונה תתבצע ב-9 בספטמבר 2011 ואילו ההפחתה השנייה ב-2 בינואר 2012 (25% הפחתה בכל אחד מהשלבים הנ"ל).

בנוגע לשאר מדינות המרקוסור, ב-2 בינואר 2012 תתקיים ההפחתה השלישית (25% הפחתה משיעור המכס הכללי).

קטגוריה C - דמי מכס יבוטלו בשמונה שלבים שווים, כשהראשון יתקיים עם כניסתו לתוקף של הסכם זה, ושבעת האחרים ב-2 בינואר של כל שנה לאחר מכן. בכל הנוגע לארגנטינה, הפחתת המכס הראשונה תתבצע ב-9 בספטמבר 2011 ואילו ההפחתה השנייה ב-2 בינואר 2012 (12.5% הפחתה בכל אחד מהשלבים הנ"ל).

בנוגע לשאר מדינות המרקוסור, ב-2 בינואר 2012 תתקיים ההפחתה השלישית (37.5% הפחתה משיעור המכס הכללי).

קטגוריה D - דמי מכס יבוטלו בעשרה שלבים שווים, כשהראשון יתקיים עם כניסתו לתוקף של הסכם זה, ותשעת האחרים ב-2 בינואר של כל שנה לאחר מכן. בכל הנוגע לארגנטינה, הפחתת המכס הראשונה תתבצע ב-9 בספטמבר 2011 ואילו ההפחתה השנייה ב-2 בינואר 2012 (10% הפחתה בכל אחד מהשלבים הנ"ל). בנוגע לשאר מדינות המרקוסור, ב-2 בינואר 2012 תתקיים ההפחתה השלישית (30% הפחתה משיעור המכס הכללי).

קטגוריה E    - דמי המכס יהיו כפופים להעדפות, כמפורט בכל פריט מכס, עם כניסתו לתוקף של ההסכם, בתנאים המפורטים גם לגבי כל פריט תעריף.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share