התאחדות התעשיינים לממונה על ההגבלים העסקיים: חשש לקרטל של חברות הספנות

21/07/2010

התאחדות התעשיינים לממונה על ההגבלים העסקיים: חשש לקרטל של חברות הספנות

התאחדות התעשיינים פנתה אל הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, בתלונה על חשש לקיומו של הסדר כובל בין חברות הספנות הפועלות בישראל.

התלונה של ההתאחדות הגיעה לאחר שמרבית החברות המובילות בענף הודיעו באחרונה בזו אחר זו ליבואנים וליצואנים על ייקור משמעותי של היטל הנמל שהן גובות. מדובר בשבע חברות ספנות, בהן צים, מארסק, MSC, אלאלוף וקוסקו. החברות הודיעו על ייקור התשלום שייגבה עבור כל מכולה בשיעור שבין 10% ל-100%, בסכומים של 10-75 דולר למכולה.

העלאת תעריף היטל המסוף הנמלי (THC) לא היתה אחידה בין החברות, אך ההודעות על הייקור נמסרו בפרקי זמן קצרים זו מזו ובתקופת זמן של שבועיים בלבד. תחולת התעריפים החדשים נקבעה אף היא בידי כל החברות לתקופה של שבועיים בלבד (מתחילת יולי ועד אמצעו).

http://www.themarker.com/ibo/images/tm10/pnimit/info_16.jpg

 

במכתב התלונה טוענת ההתאחדות כי בכנס שהתקיים במאי בעניין הרפורמה בתעריפי הנמלים, התבטא מעל הבמה נשיא לשכת הספנות, ראובן צוק, בדבר העלאה צפויה של היטלי הנמל. דברים אלה, טוענת ההתאחדות, חוזקו בדברים שיוחסו לצוק בכתב-עת מטעם לשכת הספנות, שם צוטט אומר כי " הרפורמה בתעריפים תביא להתייקרות משמעותית, לפחות בהיטלי הנמל" ... "הספנות, שאינה מסוגלת לקחת בחישוביה ממוצעי רווח והפסד של הלקוחות, תיאלץ קרוב לוודאי, בטווח הבינוני והארוך ואולי כבר במיידי, לגבות מהלקוחות הרבה יותר ממה שחשבו מתכנני המוצר הזה שנקרא ´רפורמה בתעריפי הנמלים´ ... מסמך זה צורף על ידי כמה מחברות הספנות, כתמיכה להודעתן לציבור המשתמשים בדבר העלאת תעריפי היטל הנמל.

ההתאחדות טוענת כי דברים אלה עלולים להיתפש כהמלצה של איגוד עסקי בדבר קו פעולה שיש לנקוט בו - ומשום כך, להעלות חשש להסדר כובל. באמצעות עו"ד אורית ישראלי, ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות', טוענת עוד ההתאחדות כי הרפורמה בתעריפי הנמלים עתידה להיכנס לתוקף רק בעוד שלושה חודשים (ב-1 באוקטובר), וכי אין בהכרח כל זיקה ישירה בין הרפורמה לבין היטל הנמל שגובות חברות הספנות - ולכן לא היה כל הכרח בייקור ההיטל.

הפטור להסדרים מסוימים שהצדדים לו הם מובילים ימיים, אינו חל בענייננו" ... "לעניין זה, קבע הממונה על ההגבלים העסקיים דאז, בהחלטתו מיום 30 אפריל 2003 כי ההסדר שקבעו המובילים הימיים החברים בקונפרנס ה-EMTA ביחס למחירו של היטל ה-THC, אינו חוסה תחת הפטור הקבוע בסעיף 7(3) לחוק, בהיותו כולל רכיבים שאין עניינם תובלה ימית" ... הגם כי מרכיבי היטל ה-THC שגובות חברות הספנות אינם שקופים למשתמשים, וככל הידוע למרשתנו משתנים מחברת ספנות אחת לשנייה, קיים חשש סביר כי כלולים בהיטל זה גם רכיבים שאין עניינם תובלה ימית "טהורה", כנדרש על פי סעיף 3(7) לחוק".

טענת ההסדרים הכובלים בין חברות הספנות עולה בימים אלה לדיון במסגרת הצעת חוק ההסדרים למשק. לפי הטיוטה שגיבש משרד האוצר, יבוטל הפטור ההיסטורי של חברות הספנות מן האיסור על הסדר כובל, והממונה על ההגבלים העסקיים תוסמך לקבוע כללי אכיפה חדשים לשניים מהנוהגים ההיסטוריים של חברות הספנות: שיתוף הפעולה בהעברת מטענים של חברה אחת לאונייה של חברה אחרת באותו הקו; והקמת איגוד חברות ספנות הפועלות באותו קו ספנות, הכולל בין היתר תיאומים באשר למחיר ההובלה הימית. הסדרים אלה, נטען בטיוטת החוק, סותרים את המגמה העולמית לצמצום פטורים אלה.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share