רוצה לדעת כיצד לסווג את חומרי הגלם שאתה מייבא? המכס נותן לך 3 סיווגים בחינם!

המכס מאפשר לקבל מידע מוקדם בסיווג טובין ביבוא מסחרי - שירות זה ניתן  לכל המעוניין במידע לפני תהליך היבוא של הטובין הנדרשים.
 
בקשה למתן מידע מוקדם בסיווג טובין תוגש ע"י הפונה, לאגף המכס, רק במצב בו :
- עסקת יבוא הטובין נשוא הבקשה טרם נקשרה;והטובין לא יובאו בעבר.
- לא קיימת מחלוקת מכל סוג שהוא בכל הנוגע לטובין אלה עם רשות המכס.
- לא ניתן מידע לסיווג טובין אלה בעבר, או שהמידע שניתן איננו עוד בר תוקף.

המידע המוקדם, הניתן מאגף המכס, הוא סיווג הטובין בלבד (פרט מכס בן ‎8 ספרות).
 
הפונה הוא האחראי לבדוק השלכותיו השונות של המידע (שיעור המסים לפרט המכס, חוקיות היבוא, תהליך היבוא וכד').
המידע ניתן חינם לגבי 3 פריטים בלבד.
 
המידע המוקדם שיינתן ע"י אגף המכס יהיה לפי הנתונים, המסמכים, ויתר המידע שנמסרו ע"י הפונה.
לכשיינתן סיווג הטובין לפונה , יהיה תוקפו למשך שנה מיום מתן המידע , בכפוף לכל שינוי בדין, אם יחול, לאחר מתן המידע.
אגף המכס אינו אחראי כלפי מאן דהוא שאינו הפונה, בשל הסתמכות על המידע הניתן.
למען הסר ספק, אחריות אגף המכס למתן המידע המוקדם בסיווג טובין, מותנית בהיות הטובין זהים למוצהר בבקשת הסיווג המקורית. אין המידע ניתן לגבי טובין דומים או אחרים.
 
אגף המכס אינו מאשר סיווגים הנטענים על ידי הפונים.
 
בסיווג גלום גם מידע לגבי מסים ולגבי הצורך באישורי רשויות מוסמכות ועוד. מידע זה הינו באחריותן של רשויות מוסמכות אחרות כגון: מכון התקנים ומשרדי הממשלה השונים (בריאות, תקשורת, חקלאות, איכות הסביבה ועוד) - אי לכך במידע הכרוך ברשויות כאמור, יש לפנות אליהן.
 
סיווג טובין הינו נושא מורכב ביותר. לפיכך, אנו מציעים לפנות לסוכן מכס אשר הוסמך לטפל בשחרור טובין מיובאים מכל הבחינות.
בבתי המכס השונים ישנם מעריכי מכס שתפקידם, בין היתר, לבדוק האם קביעת הסיווג לכל פריט, ע"י סוכן המכס, נכונה.
אם בכל זאת מצאת לנכון לפנות לאגף, אנא קרא המסמך בעיון ופנה לבית המכס המתאים לפי ההסברים.
 
מסמכים נדרשים
- בעת פניה לקבלת המידע, יש לשלוח מכתב מפורט לגבי תאור המוצר בצירוף קטלוג ופרוספקטים המפרטים נתונים טכניים ואחרים.
- לעיתים תדרשו לשלוח דוגמא של החומר/ המוצר.
- בדיקות מעבדה.
- אישורים של מכונים/משרדי ממשלה מוסמכים.
- רשיונות יבוא.
- ומסמכים אחרים לפי דרישת בית המכס.
 
למידע נוסף  - לחצ/י כאן

לרשימת המסווגים ופרטי התקשרות - לחצ/י כאן

לשאלות ניתן לפנות לאגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים - Itai@industry.org.il

Preruling  Preruling
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share