כניסה לתוקף של דירקטיבת האיחוד האירופי בנושא שימוש בחומרים מסוכנים בציוד חשמלי - החל מה-1 ליולי!

4/07/2006

דירקטיבת ה- ROHS של האיחוד האירופי נכנסה לתוקף ב-1 ביולי 2006

 

דירקטיבת ה- ROHS של האיחוד האירופי הינה דירקטיבה האוסרת שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים, מעל ריכוז מסוים, בציוד חשמלי ואלקטרוני. החומרים הם:

Lead
Mercury
Cadmium
Hexavalent Chromium
polybrominated biphenyls (PBB)
polybrominated biphenyl ethers (PDBE)

 

דרגות הריכוז המכסימליות המותרות הן:

Lead – Pb 0.1%
Mercury - Hg 0.1%
Cadmium - Cd 0.01%
Hexavalent Chromium Cr (VI) 0.1%
Polybrominated biphenyls – PBB 0.1%
Polybrominated diphenyl ethers - PBDE 0.1%

 

הדירקטיבה חלה על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה המוגדרים בדירקטיבת ה- WEEEוכן על גופי תאורה.

 

הדירקטיבה אינה חלה על חלקי חילוף לציוד אלקטרוני וחשמלי הנמצא בשוק לפני ה-1 ביולי 2006.

 

לדירקטיבה פטורים מסוימים שאושרו, אותם ניתן לראות בקישורים הבאים:

1. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_271/l_27120051015en00480050.pdf

2. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_280/l_28020051025en00180019.pdf

3. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0310:EN:HTML

 

פרטים נוספים על הדירקטיבה ניתן למצוא באתר התמ"ת בקישור הבא:

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/6C0B3100-8C9E-431D-9B9E-29446053D397.htm

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share