מפת הדרכים להצטרפות ישראל ל - OECD

3/12/2007

מועצת ארגון OECD אמצה ביום 30 בנובמבר 2007, את הנוסח האחרון של 'מפת הדרכים' הקובעת מסגרת משא ומתן לצרופה של ישראל לארגון, בהמשך להחלטתה מיום 16 במאי 2007 להזמין את ישראל לפתוח בדיונים על הצטרפות. תהליך צרופה של ישראל לארגון יכלול שלושה מרכיבים עיקריים הכוללים בחינת מידת המחויבות של ישראל לערכים בסיסיים המשותפים לכל מדינות הארגון כמו דמוקרטיה פלורליסטית המבוססת על שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם וכלכלת שוק חופשי. בחינת מידת ההתאמה של החקיקה והמדיניות הישראלית להחלטות, המלצות והצהרות הארגון. בחינת המדיניות הכלכלית והמדיניות במספר נושאי ליבה הכוללים השקעות, שוחד של פקידים בעסקאות בינלאומיות, נושאים פיסקאליים, נושאים סביבתיים, ממשל תאגידי, שווקים פיננסיים, ביטוח, תחרות, מדיניות מדע וטכנולוגיה, מדיניות מידע, מחשוב ותקשורת, מדיניות צרכנות ועוד.


צוות היגוי מקצועי שהוקם בהמשך להחלטת ממשלה יקבע את המדיניות לקידום והסדרת העניינים הדרושים לשם מימוש ההצטרפות, לרבות בחינת התשלומים התקציביים הכרוכים בתהליך וקידום הסדרי חקיקה הדרושים לכך בתיאום עם כלל הגורמים והמשרדים המעורבים בעניין. צוות ההיגוי המקצועי ימשיך לשמש כתשתית מקצועית לקביעת מדיניות ישראל אל מול הארגון גם לאחר קבלתה של ישראל כחברה בארגון. ההיבט המדיני ינוהל על ידי צוות משא-ומתן בראשות משרד החוץ בהשתתפות חברי צוות ההיגוי המקצועי.

 

רצ"ב מפת הדרכים:

מפת הדרכים להצטרפות ישראל ל - OECD   מפת הדרכים להצטרפות ישראל ל - OECD
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share