QIZ - העברת יתרות של רכישות תשומות ישראליות מרבעון אחד לזה הבא אחריו carry over

12/02/2008

אל: ספקי QIZ ירדן

בעקבות פנייה של חברות ישראליות ספקיות ה-QIZ , ובעקבות פנייה של יצרני ה-QIZ בירדן, שר התמ"ת מר אלי ישי נעתר לבקשתם ולאפשר העברת יתרות של רכישות תשומות ישראליות מרבעון אחד ולזה הבא אחריו carry over.

יושבי ראש וועדת הQIZ -  המשותפת ישראל- ירדן החליטה בעקבות אישור השר לאשר ביצוע העברות מרבעון אחד לזה אחריו בלבד.

יודגש כי לא תתאפשר העברה של יותר מרבעון אחד.
נבקשכם להקפיד על החלטה זו.
החלטה זו תכנס לתוקף החל מהרבעון הנוכחי.

גבי בר - מנהל אגף מזרח תיכון, משרד התמ"ת
יו"ר וועדת QIZ

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share