100 היצואנים המובילים ייצאו בסך של כ-23.3 מיליארד דולר

13/09/2008
51 מהיצואנים המובילים לשנת 2007 משתייכים לענפי הטכנולוגיה העילית. היצואנים המובילים מעסיקים כ-27% מכוח העבודה בתעשייה
 
100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה ייצאו בשנת 2007 בסך כולל של כ-23.3 מיליארד דולר. שיעור הייצוא שלהן עמד על 65.9% מסך ייצוא הסחורות התעשייתי. 51 מהיצואנים המובילים משתייכים לענפי הטכנולוגיה העילית. סך העובדים בקרב היצואנים המובילים עמד אשתקד על כ-96,250 עובדים, כ-27% מסך המועסקים בתעשייה.
 
למעלה מ-30% מהיצוא של המובילות מופנה לאיחוד האירופי ושיעור קצת גבוה מכך (32.5%) לצפון אמריקה, בעוד שלאסיה מופנה 15.7%. סך היצוא התעשייתי (למעט יהלומים) למדינות היעד עמד אשתקד על 2.8 מיליארד דולר. כך עולה מתוך ניתוח 100 היצואנים המובילים לשנת 2007 שנערך במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת והמתייחס גם לניתוח היצוא לפי רמה טכנולוגית, גודל חברות אזורי סחר מרכזיים ומדינות היעד של המשרד.
 
בשנת 2007 עמד ייצוא הסחורות ושירותים בישראל על 71.5 מיליארד דולר, חלקם של הסחורות הגיע ל-50.4 מיליארד דולר (70%). סך יצוא הסחורות התעשייתיות (ללא יהלומים) הגיע אשתקד ל-35.7 מיליארד דולר, אותו ייצאו כ-14 אלף חברות. 87% מייצוא הסחורות התבצע על ידי 419 חברות בלבד, וכל יצואן בקבוצה זו יצא אשתקד לפחות 10 מיליון דולר.
 
100 יצואני הסחורות  המובילים בישראל ייצאו בשנת 2007 כ-23.3 מיליון דולר (ללא יהלומים נטו), וחלקם מסך ייצוא הסחורות עמד על כ-65.9%. מידת הריכוזיות של היצוא ירדה אשתקד ביחס לשנת 2005, אך הוא נחשב כריכוזי ביותר, דהינו שעור מצומצם מאוד של חברות מייצא את רובו של ייצוא הסחורות התעשייתיות בישראל. גם בתוך קבוצת 100 היצואנים המובילים קיימת ריכוזיות גבוה מאוד. מהנתונים עולה ש-25 היצואנים המדורגים בראש רשימת 100 המובילים ייצוא 35.6% מסך הייצוא של 100 היצואנים המובילים, דהיינו, חלקם מסך הייצוא של סחורות ושירותים ללא יהלומים עמד אשתקד על 26%.
 
53 יצואנים מתוך 100 המובילים שייכים לענפי הטכנולוגיה העילית ומספרם הולך וגדל בקבוצת היצואנים המובילים לאורך השנים (51 בשנת 2005). במקביל גדל גם חלקם בסך היצוא של המובילים שהגיע אשתקד ל-55.7%. בשנת 2007 התווספו לרשימת המובילים 14 יצואנים שלא היו ברשימת המובילים שנתיים קודם לכן, ו-8 מתוכם מסווגות על פי עיקר פעילותן כחברות של טכנולוגיה עילית.
 
למרות ההשתנות המהירה של רשימת 100 היצואנים המובילים, הגיל הממוצע של 100 היצואנים המובילים הוא גבוה יחסית. 64 יצואנים מתוך הרשימה פעילים בעסקים למעלה מ-20 שנים, ו-14 חברות פעילות למעלה מ-51 שנים.
 
סך העובדים בקרב 100 היצואנים המובילים עמד בשנת 2007 על למעלה מ-96 אלף עובדים המהווים כ-29% מסך העובדים בתעשייה (ללא יהלומים). בין 2007 לבין 2005 הוסיפו 100 היצואנים המובילים בתעשייה כ-10 אלפים עובדים, כ-40% מסך העובדים שהתווספו בשנים אלו לתעשייה. כ-7 אלפים מסך תוספת העובדים לעיל התווספו לענפי הטכנולוגיה העילית בתעשייה.
 
פיזור הייצוא של 100 המובילים בין אזורי הסחר השונים מעלה שכ-30.4% מסך היצוא שלהן הופנה אשתקד למדינות האיחוד האירופי, 15.7% למדינות אסיה ו-32.5% למדינות צפון אמריקה. בשני אזורי הסחר האחרונים (אסיה וצפון אמריקה) בולט שיעור הייצוא של חברות מענפי הטכנולוגיה העילית בהשוואה לאיחוד האירופי , 70.9% , 72.6%  ו-36.9% בהתאמה.
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share