שאלות ותשובות

מהו תקן?
תקן הינו מפרט דרישות טכניות/פונקציונאליות ממוצר/מלאכה או שיטת בדיקה. התקן נכתב בידי ועדה ציבורית המורכבת מנציגי המגזרים השונים של המשק.
 
מהם כללי התקנים?
כללי התקנים (עיבוד תקנים ישראליים) הם מסמך שפורסם ברשומות וקובע את דרכי הפעולה, הסמכויות של מוסדות התקינה הישראליים (ועדת התיאום, ועדות מרכזיות, ועדות טכניות, ועדות מומחים) ואת הדרכים להכנה ולפרסום של התקנים הישראלים ע"י מכון התקנים.
 
מהו תו תקן?
תו תקן הינו אישור מטעם מכון התקנים על כך כי המוצר מתאים לכל דרישות התקנים החלים עליו, וכי היצרן נמצא בפיקוח סדיר של המכון והתהליכים שהוא מקיים נמצאו מתאימים לכל הדרישות של מערכת תו התקן.
 
מיהם המוסדות האחראיים על הענקת תו תקן?
מערכת תו התקן הינה מערכת ציבורית המופעלת באמצעות אגף איכות והסמכה במכון התקנים, בהתאם לתקנות תו תקן שאושרו ע"י שר התמ"ת. בבסיס המערכת קיימות הוועדות המקצועיות לתחומים השונים שתפקידן לקבל את פניות היצרנים בליווי דוחות הבדיקה, תיקי המוצר ותוצאות מבדקי איכות ותהליך. הוועדות שוקלות את האפשרות להמליץ על מתן היתר תו תקן או לחילופין את הצורך בביטול היתר קיים לתקופה או לצמיתות. ועדות אלה גם אמונות על בחינה והחלטה בדבר התאמתו של תקן מסוים למתן תן תקן. 
 
מהם השלבים העיקריים בהכנת/שינוי תקן ישראלי?
על המעוניין בהכנת תקן חדש, או בשינוי תקן קיים, לפנות לוועדה המרכזית באגף הבנייה שתחום התקן נמצא בטיפולה. הוועדה שוקלת את הבקשה וקובעת באם לאשר את הנושא לתקינה. בכפוף להכנסת הנושא לתוכנית העבודה (לעיתים בתנאי מימון) מועבר התקן לוועדה טכנית שמקימה ועדת מומחים שכותבת את התקן או מאמצת תקן בינלאומי בשינויים ותוספות. לאחר השלמת הטיוטה מועבר המסמך לביקורת ציבורית. לאחר דיון נוסף בהערות קבלתן או דחייתן, מועבר התקן לאישור הוועדה הטכנית. עם אישור וחתימת היו"ר, על דו"ח הכנת התקן, מועבר המסמך לחתימת מנכ"ל המכון ומפורסם ברשומות כתקן ישראלי.
 
מיהו הממונה על התקינה ומהם תפקידיו?
הממונה על התקינה הוא עובד משרד התמ"ת האמון על ביצוע הוראות חוק התקנים. 
 
כיצד אוכל להיות חבר בוועדת תקינה?
על המעוניין להיות חבר מטעם התאחדות התעשיינים באחת מוועדות התקינה לפנות למנהל האיגוד שאליו משתייך מפעלו, או ישירות למרכז תחום התקינה בהתאחדות התעשיינים, שיבדוק את האפשרות לשבצו.

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share