הקוד האתי

תעשיית התרופות מפתחת, מייצרת ומקדמת מכירות של תכשירים רפואיים הנועדים למניעת מחלות ולריפוין. כתוצאה ממחויבותה לשיפור בריאות האדם היא מקדישה משאבים ניכרים למחקר ופיתוח כדי להעמיד לרשות האדם תרופות חדישות ויעילות יותר.
לאור משימה זו מאמינה התעשייה שבכל שטחי פעילותה יש להגדיר ולקיים סטנדרטים אתיים גבוהים ביותר.

איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים בישראל, ענף התרופות באיגוד לשכות המסחר ופארמה ישראל - ארגון חברות התרופות העוסקות במחקר ופיתוח החליטו, תוך אימוץ הקוד האתי הלכה למעשה, להקים מנגנון אשר יבטיח את השמירה על כלליו כחובה בסיסית המוטלת על כל חברה בפעולתה השיווקית.

להלן כללים עיקריים מתוך הקוד:

סטנדרטים לקידום המכירות - החומר לקידום מכירות של תכשירים רפואיים יהיה מדויק, ויענה לא רק לדרישות החוק אלא גם לסטנדרטים אתיים גבוהים, ויהיה ערוך גם ברמה מקצועית.

נציגים רפואיים - הנציגים הרפואיים ישמרו בכל עת על רמת התנהגות גבוהה מבחינה אתית בזמן מילוי תפקידם ויצייתו לכל הוראות הדין בישראל ולהוראות הקוד האתי.

סימפוזיונים, כנסים ואמצעים אחרים לתקשורת שבעל פה - סימפוזיונים, כנסים וכדומה, הנם חיוניים להפצת מידע וניסיון שהצטבר בנושא הנדון. המטרות המדעיות תהוונה את המוקד העיקרי לארגון מפגשים אלה. חברה פרמצבטית או איגוד רפואי נוטל תחת חסותו סימפוזיון, תכנית רפואית/בריאותית או חינוכית אחרת, תנהג לפי רשימת כללים ברורה.

השתתפות בימי עיון, השתלמויות, כינוסים מדעיים לרבות כינוסים בחו"ל - תתבצע  באמצעות קרן מחקרים של אגודה מקצועית או של מוסד רפואי מוכר, או גופים אקדמאיים/מדעיים כולל איגודים מקצועיים של הר"י המארגנים את הכנסים.

סמל האתיקה - חברות התרופות בחרו סמל אתיקה אשר יסמל התחייבותן לקיום הכללים המפורטים בקוד האתי, וכל חברה המקבלת על עצמה את כללי האתיקה תהיה זכאית להשתמש בסמל האתיקה במסמכיה ופרסומיה השונים.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share