התמחות ביחסי עבודה קיבוציים

¤ יעוץ משפטי למפעלים במסגרת מו"מ לקראת חתימה על הסכם קיבוצי מיוחד (מפעלי), 
    לרבות צמצומים והפחתות שכר.
¤ מו"מ וחתימה על הסכמים קיבוציים כלליים
¤ שיתופי פעולה עם הממשלה ועם הסתדרות העובדים הכללית החדשה
¤ חתימה על אמנות בתחום דיני העבודה יחד עם הממשלה וההסתדרות
¤ ליווי צמוד של המפעל במקרה של סכסוך עבודה (שביתה, השבתה, איום בשביתה)
¤ ייצוג מפעלים בועדות פריטטיות מול ההסתדרות במהלך תוקפו של הסכם קיבוצי
¤ ייצוג המפעלים בועדות מעקב אחר ישום הסכמים קיבוציים
 

הסכם קיבוצי בדבר שימוש עובד במחשב במקום העבודה

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share