יעוץ משפטי למפעלים חברים

¤ יעוץ משפטי בתחום דיני העבודה- יעוץ טלפוני ופגישות סיוע בניסוח כתבי בית דין,כגון:
*     כתבי הגנה לבית הדין לעבודה
*     הודעות על פשרה
*     בקשות לקבלת היתרים לפיטורים מאת הממונה על חוק עבודת נשים
*     בקשות לקבלת היתרים לפיטורים מאת ועדת התעסוקה
 
¤ סיוע בתביעות עובדים, כולל יעוץ טקטי לקראת הופעה בבית הדין וכן עזרה במטרה
   לסיים את התביעה  בפשרה.
¤ סיוע בניסוח מסמכים לרבות מכתבי פיטורין וכתבי קבלה וסילוק,
    כולל מאגר מסמכים משפטיים גדול ודוגמאות.
¤ סיוע בקבלת היתרים מאת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לעבודה במנוחה
    השבועית ולעבודה בשעות נוספות
¤ יעוץ וטיפול בנושאי פנסיה

¤ כתיבה והפצה של חוזרים משפטיים בדבר חידושים בדיני עבודה והנחיות ליישום
    בשטח כתיבה והפצה של מאמרים משפטיים בתחום דיני העבודה
א
  

אחריות אישית של מנהלים 22204

  

אחריות אישית של מנהלים מאת עוד עופר יוחננוף

  

איגרת לחברים- ישום תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר

  

איסור עישון במקומות עבודה

  

איסור עישון במקומות עבודה- הדין הקיים "הרצוי והמצוי"- יוני 08


ג
  

גמלה ללא גילום מאת עוד עופר יוחננוף


ה
  

האומנם פוליגרף הוא מכונת אמת מאת עוד מיכל חילי

  

האסור והמותר בראיון עבודה מאת עוד מיכל חילי

  

הבעיות הכרוכות בתיקון 24 בכוונתנו להיפגש עם משרד התעשיה והמסחר

  

הטרדה מינית במקום העבודה- הסוף לרומנטיקה מאת עוד מיכל חילי

  

המחלקה למשפט עבודה


ח
  

חוזר מס' 8- דמי נסיעה לעבודה - 18.1.09


כ
  

כתב קבלה וסילוק דוגמא


מ
  

מאמר בנושא חופשה שנתית מאת עוד מיכל חילי

  

מאמר בנושא שכר שווה לעובדת ולעובד מאת עוד מיכל חילי

  

מאמר חדש בנושא -ועדות פריטטיות

  

מאמר משפטי -סוגיות בדיני הגנת הפרטיות והעסקת עובדים - עופר יוחננוף - מקור - 28 11 07

  

מעביד ורע לו עובד וטוב לו


ס
  

סוגיות בדיני הגנת הפרטיות מאת עוד עופר יוחננוף


ע
  

עבודה ומנוחה- החוק האירופי לעומת החוק הישראלי

  

עבודה: חוק עבודת הנוער וחוק שכר מינימום המתייחסים להעסקת נוער עובד


ר
  

ריכוז כולל שנתי של חידושי חקיקה ופסיקה בתחום העסקת נשים


ת
  

תקנון הטרדה מינית בשפה העברית

  

תקנון הטרדה מינית בשפה הערבית

  

תקנון הטרדה מינית בשפה הרוסית


דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share