תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב

 
במהלך השנים 2012-2013 קיים המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה והתעשייה שולחנות עגולים בנושא "צמיחה ירוקה", בהשתתפות נציגי התעשייה והציבור. סיכומי הדיונים הבהירו את הבעיות המרכזיות הנובעות מעודף רגולציה, חפיפה וחוסר תיאום בין רגולטורים שונים, חסמים ליישום טכנולוגיות קלינטק ישראליות וחוסר ידע הקיים בעסקים הקטנים והבינוניים. במקביל נדרש המשרד להגנת הסביבה ליישום דרקטיבת ה-IED (Industrial Emissions Directive), לשעבר IPPC  (integrated pollution prevention and control), להסדרה סביבתית של התעשייה. שני התהליכים התכנסו לכדי עבודה על הצעת חוק לרישוי סביבתי משולב האמורה לשפר את הסטנדרטים הסביבתיים של התעשייה מחד ולפשט את התהליכים הבירוקרטיים לתעשייה מאידך.


החלטת ממשלה רישוי סביבתי משולב
– באפריל 2014 התקבלה החלטת ממשלה לאימוץ עקרונות הרישוי המשולב הסביבתי. לקריאת ההחלטה  לחצו כאן

פרסום טיוטת הצעת חוק רישוי סביבתי משולב – בספטמבר 2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה את תזכיר החוק. לקריאת הטיוטא  לחצו כאן
לנוסח המעודכן של הצעת חוק רישוי סביבתי משולב - מאי 2016 לחצו כאן

דיוני התאחדות התעשיינים מול המשרד להגנת הסביבה
– לפני ולאחר פרסום טיוטת הצ"ח התקיימו דיונים בין נציגי התאחדות התעשיינים (נציגי התעשייה ועובדי איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה וכן היועמ"ש להתאחדות התעשיינים) לבין נציגי המשרד להגנת הסביבה השונים. ההסתייגויות העיקריות של התאחדות התעשיינים נגעו לסוגיית התיאום בין הרגולטורים, מנגנון ערר,יישום BAT, פישוט הליכים, והפחתת אגרות.
לעיון בנייר העמדה האחרון  לחצו כאן


חלק מההסכמות בין התאחדות התעשיינים למשרד להגנת הסביבה יקבלו ביטוי במסמכי הסכמות נלווים להצעת החוק, שכן רמת הפירוט הנדרשת אינה מתאימה לנוסח חוק. עדכון התקדמות בנושאים הבאים:


- מתודולוגיית  BAT  סוכם על כך שהשיקולים לבחירת טכנולוגית יישום תלווה בשיקולי עלות תועלת וקריטריונים נוספים. לקריאת מסמך העבודה המסוכם  לחצו כאן
- פישוט הליכים למפעלי B סוכם כי המשרד להגנת הסביבה יכין מסמכי הנחיה ברורים להגשת בקשה לרישוי סביבתי באופן מפושט יותר לעומת היתר הפליטה, אך מעמיק יותר מהליך הבקשה לרישיון עסק.
לצפייה בסיכום תכולת המסמכים הנדרשת לחצו כאן 
בהמשך תידון גם תכולת הבקשה בעבור מפעלי A. 
- שינוי הפעלה משמעותי - סוכם כי יוכן מסמך הבהרות לגבי מהו שינוי משמעותי הדורש חידוש היתר וכן יפורסמו באופן שוטף החלטות הממונה. לעיון בטיוטת המסמך לחצו כאן

יש לשים לב כי לא התקבלו מספיק הערות פרטניות מהתעשייה לגבי מיפוי המפעלים
לקבוצות A,B ו - C.
בנספח לתזכיר החוק מופיעה טבלת פעילויות המוגדרות כקבוצת רישוי A ו-  B ואילו כל הפעילויות שלא מוזכרות בטבלה, או בספים נמוכים מהמצוינים בטבלה יהיו בקבוצה C, כלומר תחת רישוי ופיקוח הרשות המקומית. לצפייה בטבלה ←  לחצו כאן

*להעברת הערות על היקפי הפעילות יש לשלוח מייל לאסנת אביטל –
osnat@industry.org.il.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share