אוויר והתחממות גלובלית

מפעלי התעשייה בארץ ובעולם נדרשים בשנים האחרונות להסדיר את פליטותיהם לאוויר, המוקדיות והלא מוקדיות, פליטות במישרין ופליטות בעקיפין, בהתאם לסטנדרטים הולכים ומחמירים. מקור הדרישות במספר חוקים סביבתיים, שהעיקרי בינהם הוא חוק אוויר נקי משנת 2008, וכן לטובת העמידה במחויבויות בין לאומיות כגון הפחתת פליטת גזי חממה. הרשויות הנוגעות לדרישות להפחתת פליטות לאוויר הינן:

-          המשרד להגנת הסביבה, האגף לאיכות אוויר

o        היתר פליטה, תנאים נוספים ברישיון עסק,

o        חובת דיווח למפל"ס

-          משרד האנרגיה והמים – סקר אנרגיה

-          איגודי ערים לעתים מוסיפים דרישות נוספות במעמד קבלת היתרי בנייה

מעבר לדרישות הרגולטוריות, מפעלים רבים נתקלים בדרישה ציבורית לקבל מידע על הפליטות לאוויר ולהפחיתן, בעיקר בשנים האחרונות, בהן הולכת וגוברת המודעות הציבורית להשפעות המוכחות והמשוערות למזהמים נשימתיים על הבריאות.

נושאים עיקריים בתחום הפליטות לאוויר:

אגף סביבה, בריאות ובטיחות מסייע באופן פרטני ורוחבי לתעשייה על מנת לסייע למפעלים לעמוד בדרישות הרגולציה ואף מעבר, לטייב את הרגולציה בנושא ולעלות למודעות ציבורית את הפעילות החיובית של התעשייה להפחתת הפליטות.

לשם כך הוקמה תת-הוועדה לאוויר, ובמקרים פרטניים ניתן לפנות לסיוע – צור קשר.

תת-הוועדה לאוויר

יו"ר תת-הוועדה: מר יוסי גולדשטיין ראש מטה בטיחות ואקולוגיה, מכתשים-אגן.

לקבלת מידע נוסף והרשמה נא לפנות ל: moran@industry.co.il

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share