תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו- 2016

- רצ"ב הערות התאחדות התעשיינים לגיבוש הצעת המשרד לעדכון הערכים למסמך ההערות, לחצו כאן >>
- רצ"ב הערות התאחדות התעשיינים, מכון האנרגיה וחברת החשמל לועדת הפנים והגנת הסיבה לקראת הדיון
  שנערך בכנסת בתאריך ה- 29.02.2016  למסמך ההערות, לחצו כאן >>
- רצ"בנוסח התקנות שאושר בועדת הפנים והגנת הסביבה לנוסח המאושר, לחצו כאן >>

 

 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share