חומרים מסוכנים


התעשייה כיום נדרשת לעמוד ברגולציה מחמירה בכל הקשור לאחזקת חומרים מסוכנים, שינועם וטיפול בפסולת מסוכנת. האגף מוביל את עמדת התעשייה אל מול גורמי הרגולציה הרלוונטים וכן מסייע לתעשייה ביישום ומילוי החובות בנושא.

נושאים עיקריים כיום:

היערכות ישראל לרעידות אדמה – מיגון חומרים מסוכנים
המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים
טיפול בפסולת מסוכנתחוברת הנחיות והדרכה – מיגון חומרים מסוכנים מפני רעידות אדמה

המשרד להגנת הסביבה פרסם חוברת הנחיות והדרכה עבור בחינה וטיפול לעמידות בפני רעידות אדמה במתקנים המחזיקים חומרים מסוכנים.

לקריאת המדריך - מיגון חומרים מסוכנים מפני רעידת אדמה - לחץ כאן >> 

למצגות מיום עיון שנערך בנושא ב5/4/2016  - לחץ כאן >> 


 מנחה לאומי

על פי החלטת הממשלה, המשרד להגנת הסביבה משמש כמנחה הלאומי לחומרים מסוכנים ואמור לגבש את דרכי הטיפול בחומרים מסוכנים בשגרה ובחירום. לצורך כך, הקים המשרד להגנת הסביבה ועדה בין-משרדית שפועלת לגיבוש מדיניות טיפול נכונה, באמצעות קבוצות עבודה מקצועיות. בקבוצות העבודה משולבים בנוסף לנציגי הרגולטורים השונים גם נציג ההתאחדות וכן תעשיין.


הועדות המקצועיות פועלות בנושאים הבאים:

1.       נפיצים
2.       מערכת אזרחית מגיבה לאירועי חומרים מסוכנים
3.       הכשרה והסמכה של העוסקים בחומ"ס
4.       שינוע חומרים מסוכנים
5.       תו"ל החומרים המסוכנים - באחריות כב"ה
6.       בסיס מידע חומרים מסוכנים

טיוטה ראשונית לתורת הפעלה בעת אירוע חומ"ס – 

במסגרת פעילותו של המשרד להגנת הסביבה כמנחה לאומי, ובהמשך להחלטת ממשלה (5217) המעבירה את האחריות והסמכויות בנוגע לתגובה המיידית לאירועי חומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה לרשות הארצית לכבאות והצלה. עובדים בכבאות אש בימים אלו על כתיבת תורת הפעלה (תו"ל) אשר אמורה להסדיר את פעילות גורמי ההצלה השונים בעת אירוע חומרים מסוכנים. בימים אלו אנו נפגשים עם כב"ה להבנת לוחות הזמנים לקידום הנושא .

לקריאת הטיוטא הראשונית  - לחץ כאן >>


 מרחקי הפרדה

למצגות מיום עיון יישום דרישות של המשרד להגנת הסביבה בנושא אחזקת חומ"ס - 26.2.12 - לחץ כאן
למסמך מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים, המשרד להגנת הסביבה - מרץ 2014  -  לחץ כאן


מדריך מקוון למשתמש בדיווח הצהרות חומ"ס במכולות

בימים אלו הושק המודול החדש בשירותים המקוונים של תס"ק ים. חשוב להדגיש כי המערכת כרגע בהרצה, ונאספות הערות/והארות לשיפורים, אך בתום תקופת ההטמעה השימוש במודול יהפוך לחובה.

לקריאת המדריך למשתמש בדיווח הצהרות חומ"ס למכולות - לחץ כאן >>

 


אגף סביבה, בריאות ובטיחות מסייע באופן פרטני ורוחבי לתעשייה על מנת לסייע למפעלים לעמוד בדרישות הרגולציה ואף מעבר, לטייב את הרגולציה בנושא, ולעלות למודעות ציבורית את הפעילות החיובית של התעשייה להפחתת סיכונים מאחזקת חומרים מסוכנים והטיפול בפסולת מסוכנת. לשם כך הוקמה תת-הוועדה לחומרים מסוכנים.

לקבלת מידע נוסף והרשמה לוועדה נא לפנות ל : moran@industry.org.il

חדשות בנושא :

מענה המשרד להגה"ס לשאלות הבהרה בנושא עדכון מחירים מפוקחים פסולת מסוכנת

הטמנה לפי צפיפות - מחירון להפצה

פרוטוקול ועדת מחירים משותפת - משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה

מצגות מיום עיון - היערכות לרעידות אדמה ומתקפות סייבור: מפעלים טעוני היתר רעלים - 23.02.2017

מיסוי ממסים במס זהה לבלו - בקשה לנתונים

עדכון מחירי טיפול בפסולת מסוכנת - החלטת ועדת מחירים

מצגות מיום עיון הערכות לרעידות אדמה - חומרים מסוכנים - 5 באפריל 2016

הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה - מדריך עדכני יוני 2016

בשל הנגישות לחומרים מסוכנים בסביבת מפעלים, יש חשש כי בעת רעידת אדמה בעוצמה בינונית ומעלה עלולים להתרחש אירועי חומרים מסוכנים עקב פגיעה במבנים שבהם מוחזקים חומרים כאלה.

כדי לצמצם את הסכנה הנובעת מהחזקה או שימוש בחומרים מסוכנים בעת רעידת אדמה, יקבע המשרד להגנת הסביבה למפעלים הרלוונטיים תנאים בעניין זה בהיתר רעלים אשר ניתן להם מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993- .

הנחיות אלה הן הבסיס המקצועי הנדרש ליישום ההוראות האמורות, וייסעו בצמצום או במניעת אירועי חומרים מסוכנים בעקבות רעידת אדמה. 

המשרד להגנת הסביבה מבהיר כי ככל שיידרש, על בסיס ניסיון שיירכש בעקבות יישום ההוראות, יעודכנו ההנחיות מעת לעת ואף יתווספו להן פרקים. 

מצגות מיום עיון בנושא טיפול ומיגון חומ"ס כנגד איומי רעידות אדמה מתאריך ה- 14.03.2016

מצגות מיום עיון בנושא סיכון קביל מחומרים מסוכנים שהתקיים בתאריך ה- 16.12.2015

מצגות מיום ההדרכה בנושא מילוי היתר רעלים באמצעות המערכת הממוחשבת החדשה שהתקיים בתאריך ה -7.9.2015

המתווה והתוכנית ליישום עדכון מדיניות ניהול הפסולת בישראל - BDO

מדיניות ניהול פסולת מסוכנת חלק ג' - BDO

אישורי מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת

מדיניות ניהול פסולת מסוכנת בישראל - המשרד להגנת הסביבה - BDO

מצגת סיכום אפיון השוק והצגת חלופות ע"י חן הרצוג, כלכלן ראשי BDO

היתר רעלים - תנאים נוספים למתקני קירור

תקנות החומרים המסוכנים (הפחתה של סכום עיצום כספי)

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share