סקרים

סקר התפלגות ההוצאה על מזון לפי סוגי נקודות מכירה – ספטמבר 2008

13/01/2009

סקר התפלגות ההוצאה על מזון - מרץ 2008

7/04/2008

סקר התפלגות הוצאה על מזון לפי נקודות מכירה במגזר היהודי בישראל - אוגוסט 2007

10/09/2007

סקר התפלגות הוצאה על מזון לפי נק' מכירה - מרץ 2007

29/04/2007

סקר דפוסי קניית מזון במגזר החרדי בישראל – יולי 2006

21/08/2006

סקר התפלגות ההוצאה על מזון - פברואר 2006

23/03/2006

סקר התפלגות ההוצאה על מזון לפי נקודות מכירה - ספטמבר 2005

1/11/2005

סקר התפלגות ההוצאה על מזון - פברואר 2005

9/03/2005

דפוסי קניית מזון במגזר הרוסי בישראל - ספטמבר 2004

20/10/2004

סקר התפלגות ההוצאה על מזון לפי נקודות מכירה - אוגוסט 2004

27/09/2004

סקר התפלגות ההוצאה על מזון לפי נקודות מכירה - פברואר 2004

8/03/2004

סקר התפלגות ההוצאה על מזון לפי נקודות מכירה במגזר היהודי בישראל - אוגוסט 2003

7/10/2003

סקר קניות במגזר הערבי בישראל - אוגוסט 2003 - ממצאי מחקר כמותי ואיכותי

21/09/2003

סקר התפלגות ההוצאה על מזון – פברואר 2003

1/03/2003

סקר דפוסי קניית מזון במגזר הרוסי בישראל - אוגוסט 2001

1/08/2001
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share