פעילויות והישגים

גילוי דעת חדש בנושא פעילות של איגוד עסקי

בימים אלה פרסם הממונה על ההגבלים העסקיים גילוי דעת חדש בנושא פעילות של איגוד עסקי.
גילוי דעת זה קובע קווי פעולה מאד מחמירים לגבי פעילות במסגרת איגודים עסקיים.
מצ"ב גילוי הדעת.
ההתאחדות תפעל בנושא זה ובימים אלה אנו מגבשים ניר עמדה עם הערות מטעמנו.
מצ"ב טבלת השוואה בין גילוי הדעת למצב כיום.
הנחיות שונות בגילוי הדעת אינן משנות מן המצב הקיים ואנו שבים ומזכירים לכולם שיש לפעול בהתאם להנחיות המנכ"ל שפורסמו וקובעות
כיצד ואיך יש לפעול במסגרת משותפת, בישיבות ובכל פעילות במסגרת ההתאחדות והאיגודים.
מצ"ב הנחיות המנכל בנושא הגבלים.
להזכירכם – עבירות בתחום הגבלים עסקיים הן עבירה פלילית נוסף לסנקציות המנהליות של קנסות כבדים שהממונה יכול להטיל.
אנו נמשיך לעדכנכם בנושא זה

 

5/12/2013

פעילויות והישגים

15/01/2009
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share