גיליונות בטיחות (SDS)

הדירקטיבה שהסדירה את נושא גיליונות בטיחות (91/155/EEC) על תיקוניה הוחלפה על ידי תקנת ה REACH. לפיכך, נכון להיום, הדרישות הנוגעות לחובת מסירה ואופן כתיבת גיליונות בטיחות מוסדרים בסעיף 31 לתקנת ה – REACH ולנספח II לתקנת ה – REACH.
 
מתי קיימת החובה לספק גיליון בטיחות?
 
על ספק של חומר או של תערובת מוטלת החובה לספק למקבל החומר או התערובת גיליון בטיחות שהוכן בהתאם לאמור בנספח II לתקנת ה – REACH במקרים הבאים:
 
א) כשהחומר או התערובת עומדים בכללים לסיווג כמסוכנים על פי דירקטיבה    67/548/EEC  לחומרים מסוכנים, ודירקטיבה 1999/45/EC לתערובות מסוכנות;
 
או
 
ב) כשהחומר הוא עמיד (persistent), מצטבר ברקמות ביולוגיות (bioaccumulative) ורעיל (toxic), או שהוא בעל עמידות גבוהה ובעל שיעור גבוה של הצטברות ברקמות ביולוגיות (very persistent and very bioaccumulative)  בהתאם לכללים שנקבעו בנספח XIII לתקנת ה – REACH;
 
או
 
ג) כשהחומר נכלל ברשימת ה – candidate list  של חומרים בעל רמת סיכון גבוהה במיוחד מסיבות אחרות מאלו שצויינו בסעיפים (א) ו – (ב) למעלה. לדוגמא – חומרים המשבשים את הפעילות ההורמונלית;
 
 
מתי יש לספק גיליון בטיחות על פי בקשה של מקבל החומר?
 
ספק חומר או תרכובת, יספק למקבל החומר על פי בקשתו גיליון בטיחות שייכתב על פי נספח II לתקנת ה – REACH, גם אם התערובת אינה מסווגת כמסוכנת בהתאם לסעיפים 5, 6, ו – 7 לדירקטיבה  1999/45/EC, אבל אם היא מכילה:

א) לפחות חומר אחד הגורם לסיכון לבריאות הציבור או לסביבה  בתערובת שאינה גזית, חומר בריכוז משקלי העולה על 1% , או בתערובת גזית, חומר בריכוז נפחי העולה על 2%.

ב) לגבי בתערובת שאינה גזית, חומר בריכוז משקלי העולה על 1% , או בתערובת גזית, חומר בריכוז נפחי העולה על 2%, לפחות חומר אחד  עמיד, מצטבר ברקמות ביולוגיות ורעיל (persistent, bio-accumulative and toxic) או חומרים שהוא בעלי עמידות גבוהה ובעל שיעור גבוה של הצטברות ברקמות ביולוגיות (very persistent and very bioaccumulative) בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנספח XIII, או שנכללו מסיבות אחרות שלא צויינו בסעיף (a) ברשימת ה candidate list.

ג) חומר שיש לגביו ערכי חשיפה של בטיחות בעבודה.
 
 
מתי אין חובה לספק גיליון בטיחות?
גיליון הבטיחות לא צריך להיות מסופק כאשר חומרים מסוכנים או תערובות מסוכנות נמכרים לציבור כשנלווים אליהם הנחיות מספקות המאפשרות שימוש בטוח במוצר ואת האמצעים שיש לנקוט בכל הנוגע להגנה על בריאות הציבור, על הסביבה, אלא אם כן התבקש על ידי משתמש במורד שרשרת האספקה (DU) או על ידי מפיץ.
 
באיזה אופן תקנת ה – REACH  משנה את סעיפי גיליון הבטיחות?
על פי תקנת ה – REACH, סעיפים 2 ו – 3 לגיליון הבטיחות ישנו את סדרם כך שהסעיף השני בגיליון הבטיחות יהיה "זיהוי הסיכונים" (hazards identification) והסעיף השלישי בגיליון הבטיחות יהיה פירוט רכיבי התערובת (composition/information on ingredients).
 
מהי ההשפעה של הערכת הבטיחות לכימיקל (CSA) ודו"ח הבטיחות לכימיקל (CSR) על גיליון הבטיחות?
כל שחקן בשרשרת האספקה שנדרש לבצע דו"ח בטיחות לכימיקל צריך לוודא שהמידע בגיליון הבטיחות מתאים למידע שבהערכת הבטיחות.
 
של שחקן בשרשרת האספקה שנדרש להכין דו"ח בטיחות יצרף את תרחישי החשיפה (exposure scenarios) הרלוונטיים כנספח לגיליון הבטיחות (כולל את השימושים ואת קטגוריות החשיפה (exposure categories ) המתאימות.
 
באיזו שפה צריך להעביר את גיליון הבטיחות?
גיליון הבטיחות צריך להיות מועבר בשפה הרשמית של המדינה החברה שם החומר או התערובת מוכנסים לשוק, למעט מקרים בהם הוחלט אחרת על ידי המדינה.
 
מתי ואיך צריך גיליון הבטיחות להיות מסופק?
גיליון בטיחות צריך להימסר ללא תשלום בעותק קשיח או בעותק אלקטרוני לא יאוחר מהיום בו החומר או התערובת סופקו.
 
מהי ההשפעה של תקנות הסיווג התיווי והאריזה (CLP) האירופאיות על גיליון הבטיחות?
 תקנת ה – CLP מוסיפה לתקנת ה – REACH פסקה נוספת (פסקה 10 לסעיף 31 לתקנת ה -  REACH) העוסק בגיליון הבטיחות.  על פי תוספת זו נקבעו לוחות הזמנים הבאים:
 
לגבי חומרים
 
עד ליום 1 לדצמבר 2010  - משסווג חומר על פי תקנת ה CLP, ניתן לציין את הסיווג בגיליון הבטיחות בנוסף לסיווג שנעשה על פי דירקטיבה 67/548/EEC.;
החל מיום 1 לדצמבר 2010 – עד ליום ה – 1 ליוני 2015, על גיליון הבטיחות לכלול את הסיווג על פי תקנת ה – CLP, והן את הסיווג על פי דירקטיבה 67/548/EEC.;
 
לגבי תערובות

עד ליום 1 ביוני 2015  - משסווגה תערובת על פי תקנת ה CLP, ניתן לציין את הסיווג בגיליון הבטיחות בנוסף לסיווג שנעשה על פי דירקטיבה 1999/45/EC;
עד ליום 1 ביוני 2015   - במידה ובנוסף לסיווג על פי CLP , תווית החומר או התערובת היא על פי תקנת ה CLP, הרי שיש חובה לציין את סיווג התערובת על פי CLP בנוסף לסיווג התערובת על פי דירקטיבה 1999/45/EC;

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share