פטורים

חומרים הפטורים מרישום
 
א. חומרים רדיואקטיביים כמפורט בדירקטיבה 96/29/Euratom;
ב. חומרים טהורים, בתערובות או באביזרים הנתונים לפיקוח במכס בתנאי שלא מבוצעים עליהם טיפולים או עיבודים ושהם נמצאים באחסון זמני , או שהם נמצאים באזור חופשי או באחסון במטרה ליצאם, או שהם בטרנזיט;
ג. חומרי ביניים שאינם מבודדים;
ד. שינוע של חומרים מסוכנים וחומרים מסוכנים בתערובות על ידי רכבת, כביש, מעברי מים מדינתיים, בים או באוויר;  ה.פסולת כהגדרתה בדירקטיבה 2006/12/EC  אינה חומר תרכובות או אביזר על פי תקנות ה REACH.
ו. המדינות החברות יכולות לקבוע פטורים מתקנות אלה במקרים מיוחדים לחומרים מסויימים, כשהם טהורים, בתערובות או באביזרים, כשהדבר נדרש על מנת לשמור על צרכי בטחון;
ז. מוצרים רפואיים עבור שימושים לבני אדם או לשימושים וטרינריים כמפורט בתקנה 726/2004/EC, בדירקטיבה 2001/82/EC ובדירקטיבה 2001/83/EC;
 
פטורים נוספים עבור מוצרים רפואיים:
פטורים מחובות, העברת מידע בשרשרת האספקה, ביצוע הערכה וקבלת אישור;
פטור מחובת העברת מידע בשרשרת האספקה לגבי תערובות במצבן הסופי המיועדות לשיווק לצרכן הסופי:
 
ח. חומרים בשימוש של במזון או במוצרי האכלה (feedingstuff) בהתאם לתקנה 178/2002/EC הכוללת שימושם כ:
* תוספי מזון במוצרי מזון (foodstuffs) הנכללים בדירקטיבה 89/107/EEC,
* חומרי טעם במוצרי מזון בהתאם לדירקטיבה 88/388/EEC החלטת הוועדה 1999/217/EC;
* תוספים במוצרי האכלה (feedingstuffs) בהתאם לתקנה (EC) מספר  1831/2003;
* תזונת בעלי חיים בהתאם לדירקטיבה 82/471/EEC;
 
פטורים נוספים עבור חומרים הנמצאים במזון או במוצרי האכלה:
* פטורים מחובות, העברת מידע בשרשרת האספקה, ביצוע הערכה וקבלת אישור;
* פטור מחובת העברת מידע בשרשרת האספקה לגבי תערובות במצבן הסופי המיועדות לשיווק לצרכן הסופי: 
 
ט. חומרים המפורטים בנספח IV בתקנת REACH: חומרים אשר יש עבורם מספיק מידע והם נחשבים כגורמי סיכון נמוכים לתכונות המובנות שלהם. לרשימת הפטורים בנספח זה, לחצו כאן.
 
פטורים נוספים לחומרים המפורטים בנספח IV – העברת מידע בשרשרת האספקה, וביצוע הערכה.
 
י. רשימת המאפיינים לפטור המופיעה בנספח V בתקנת REACH: תוצרי לוואי של תגובות כימיות, חומרי טבע אשר לא עברו שינוי כימי ורשימת יסודות  לרשימת הפטורים בנספח זה, לחצו כאן.
 
פטורים נוספים לחומרים המפורטים בנספח V – העברת מידע בשרשרת האספקה, וביצוע הערכה.
 
יא.חומר לבדו או בתכשיר שנרשם ויוצא מהקהילה על ידי שחקן (actor) בשרשרת האספקה ויובא מחדש לקהילה על ידי אותו שחקן או שחקן אחר והוצג לגביו כי:


* החומר המיובא מחדש הוא אותו חומר כמו זה שיוצא;
* סופק המידע המתבקש על פי סעיפים 31 (הדרישה לגיליון בטיחות) ו-32 (מידע במורד שרשרת האספקה במקרים בהם לא נדרש גיליון בטיחות) בתקנת ה- REACH, המתייחסים לחומר המיוצא.
 
פטורים נוספים לחומרים המיובאים לאיחוד האירופאי לאחר שנרשמו ויוצאו – העברת מידע בשרשרת האספקה, וביצוע הערכה.
 
יב.חומר לבדו, בתכשיר או באביזר שנרשמו והושבו (recover) בקהילה, בתנאי ש:
* החומר המתקבל מתהליך ההשבה הוא אותו חומר שנרשם; ו-
* המידע הנדרש מסעיפים 31 (הדרישה לגיליון בטיחות) ו- 32 (מידע במורד שרשרת האספקה על  חומרים שלא נדרש להם גיליון בטיחות) בתקנת ה-REACH, נגיש למפעל בו נעשה תהליך ההשבה.
 
פטורים נוספים לחומרים שנרשמו ועברו השבה – העברת מידע בשרשרת האספקה, וביצוע הערכה.
 
יג.פולימרים
 
קיים פטור נוסף לחובת העברת מידע במורד שרשרת האספקה.
 
יד. חומרים באביזרים שכבר נרשמו לאותו שימוש;
טו. חומרים באביזרים בכמות של טון אחד שמיועדים להשתחרר בתנאים רגילים וצפויים של שימוש.
טז.חומרים הנחשבים רשומים:
יז. מוצרים המכילים חומרים פעילים או תוספים (co-formulants) שיוצרו או יובאו לצורך שימוש להגנת הצומח בלבד, כמפורט בסעיף 15.1 בתקנת ה- REACH;
יח.חומרים פעילים שיוצרו או יובאו לקהילה לצורך שימוש במוצרים קוטלי מזיקים בלבד כמפורט בסעיף 15.2 בחקיקת ה- REACH;
יט.חומרים המיועדים למחקר ולפיתוח (PPORD) יהיו פטורים מסעיפים מסוימים של חובת הרישום לתקופה של 5 שנים:
* האיסור לייצור ושווק של חומר ללא רישומו (סעיף 5),
* רישום חומרים בעצמם או בתכשירים (סעיף 6),
* רישום ודיווח של חומרים באביזרים (סעיף 7),
* רישום חומרי ביניים מבודדים באתר (סעיף 17),
* רישום חומרי ביניים מבודדים משונעים (סעיף 18),
* התנאים לייצור וליבוא של חומרים בהתאם לכללי התקנה (סעיף 21).
הערה: הסוכנות רשאית להאריך את דחיית הרישום של חומרים המיועדים למחקר ולפיתוח למוצרים רפואיים לשימוש בבני אדם או בבעלי חיים לתקופה נוספת של חמש שנים או לתקופה של עשר שנים כאשר מדובר בחומרים אשר לא הושמו בשוק בכפוף לבקשה מנומקת בהתאם לתוכנית הפיתוח. 
 
פטורים חלקיים מדרישות הרישום
א. קיימות דרישות רישום מופחתות לחומרי ביניים מבודדים  באתר (on-site) בתנאים הבאים (ס' 17):
· ניתן להגיש את הנתונים ללא ביצוע ניסויים נוספים;
· מתן אישור לפיו שהחומר מיוצר בתנאים מפוקחים תוך עמידה בתנאים טכניים מחמירים לכל אורך החחים של החומר.
· נעשה שימוש בנהלי פיקוח ונהלים טכנולוגיים על מנת להקטין את הפליטות ואת החשיפה שנלוות אליה.
 
הפטור מרישום במקרה זה אינו חל על הנושאים הבאים:
·  פטור מרישום חומרים למחקר ופיתוח (PPORD);
·  קבלת אישור לשימוש, במידת הצורך;
 
 
ב. קיימות דרישות רישום מופחתות לחומרי ביניים מבודדים  בשינוע (transported) בתנאים הבאים (ס' 18):
·   ניתן להגיש את הנתונים ללא ביצוע ניסויים נוספים;
·  מתן אישור לפיו שהחומר מיוצר בתנאים מפוקחים תוך עמידה בתנאים טכניים מחמירים לכל אורך החחים של החומר.
· נעשה שימוש בנהלי פיקוח ונהלים טכנולוגיים על מנת להקטין את הפליטות ואת החשיפה שנלוות אליה.
· רק צוות מיומן שעבר הכשרה עוסק בייצור החומר;
· לא ייעשו עבודות ניקיון ותחזוקה ולא תיפתח המערכת ללא נהלים מתאימים;
· יש להכין נהלים להקטנת ההשפעות בזמן תאונה, ובמהלך היווצרות פסולת.
· מערכת נהלי התחזוקה מתועדת בכתב, ומפוקחת על ידי מנהל האתר.
 
הפטור מרישום במקרה זה אינו חל על הנושאים הבאים:
· פטור מרישום חומרים למחקר ופיתוח (PPORD);
· קבלת אישור לשימוש, במידת הצורך;
 
פטור מחובת העברת מידע בשרשרת האספקה לגבי תערובות במצבן הסופי המיועדות לשיווק לצרכן הסופי:
א. מוצרים קוסמטיים כהגדרתם בדירקטיבה 76/768/EC;
ב. מתקנים רפואיים חודרניים או שבאים במגע פיסי ישיר עם גוף האדם;

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share