מטרת התקנות

  • שיפור יכולת ההגנה על חיי אדם ועל הסביבה מנזקי כימיקלים
  • חיזוק יכולת התחרות והחדשנות של תעשיית הכימיקלים האירופאית
  • קידום שיטות חלופיות להערכת הסיכון מחומרים

חקיקת REACH מכוונת להעביר את אחריות ניהול הסיכונים לידי התעשייה ולגרום לתעשייה לספק מידע בטיחותי על כימיקלים, באופן שיאפשר למידע לזרום לאורך שרשרת הייצור והאספקה. מטרות אלו תיושמנה באמצעות העברת אחריות גדולה יותר לתעשייה בתחום זה. על התעשייה תחול החובה לנהל את מכלול הסיכונים הכרוכים בשימוש בכימיקלים ולספק מידע על בטיחותם לצרכנים מקצועיים, וככל שמדובר בחומרים מסוכנים מאוד - לכלל הצרכנים. כמו כן, ההקלות בדרישות הרישום לחומרים חדשים (בהשוואה למצב הקיים כיום), תבאנה לעידוד מחקר ופיתוח של חומרים כימיים חדשים.

מטרה נוספת של החקיקה הינה לעודד את התעשייה לצמצם עד כמה שניתן את השימוש בכימיקלים מסוכנים. דבר זה ייעשה על ידי עידוד התעשייה במציאת תחליפים והגבלת היצור והיבוא של כימיקלים מסוכנים על ידי חיוב  בקבלת אישור לשימוש בכימיקלים מסוכנים.

היתרון העיקרי בחקיקת REACH הינו כי הסיכונים הכרוכים בשימוש בכימיקלים יזוהו ויתועדו בצורה מסודרת, ועל ידי כך ינוהלו באופן בטוח יותר על ידי התעשייה, ובמידת הצורך גם באמצעות רגולציה מצד הרשויות. הצפי הוא כי ניהול סיכונים בטוח יותר יביא לצמצום שכיחות הופעתן של מחלות הנגרמות מחשיפה לא בטוחה לכימיקלים ויביא לירידה בשיעורי התחלואה והתמותה מחשיפה לכימיקלים אלה. היתרון בחקיקה עבור התעשייה האירופאית טמון בעובדה שעתידה לקום מערכת רגולטורית אחת אחידה, בעלת לוחות זמנים ברורים ומוגדרים, אשר תזכה באמון הציבור בעקבות הגדלת השקיפות בנוגע למידע על הכימיקלים.

משתמשי ביניים יצטרכו אף הם לדווח על החומרים שבשימושם. יחד עם זאת, הם ייהנו ממידע מעודכן על שימוש בטוח, דבר שיסייע להם בתהליכי הייצור ובהגנה על בריאות עובדיהם. חיזוק הבטיחות בכל שלבי הייצור והצריכה יהיה לטובת הצרכנים (בכל הרמות) והסביבה ויקל על יישום אחריות חברתית בכל המישורים.

בנוסף לאלה, בתקנות ה REACH באה לידי ביטוי באופן בולט ומעשי, הגישה לפיה יש להמעיט ככל הניתן לבצע ניסויים בבעלי חיים, להימנע מביצוע כפול של ניסויים, ולפתח שיטות חלופיות לניסויים וזאת על מנת להקטין את הסבל ולהגדיל את רווחת בעלי החיים.

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share