סקירה היסטורית

שנים רבות חקיקת הכימיקלים באירופה הייתה בנויה טלאים טלאים. הכללים לעיסוק בחומרים מסוכנים נקבעו על בסיס הדירקטיבות העוסקות בסיווג, תיווי וסימון של חומרים (67/548/EEC) ותכשירים (1999/458/EC) מסוכנים, באופן כללי, ועשרות דברי חקיקה נוספים שעסקו באופן ספציפי בסוגי מוצרים שונים (כגון צעצועים, דטרגנטים וכו'), שהתפתחו במרוצת הזמן על פי התפתחות העניינים.

בשיטה הקודמת היו בעיות רבות. לדוגמא, הואיל ולאחר תחילת החקיקה לא נמסר מידע חדש על כימיקלים, הוחלט באופן שרירותי להבחין בין הכימיקלים השונים על פי המועד בו הם נכנסו לשוק. הכימיקלים השונים מתחלקים לכימיקלים "קיימים", כלומר, כימיקלים שנכנסו לשימוש בשוק לפני 1981(הקרויים בתקנת ה- REACH Phase In Substances) לבין כימיקלים "חדשים", אשר נכנסו לשוק מאוחר יותר וחויבו בבדיקות מחמירות כתנאי לשימושם . כמו כן, במסגרת השיטה הקודמת (אשר הוחלפה כאמור על ידי חקיקת REACH ), כימיקלים "חדשים", ללא קשר לכמותם, חויבו בבדיקות מחמירות אשר הובילו למצב בו השתלם יותר לתעשיית הכימיקלים האירופאית להתרכז בפיתוח חומרים כימיים קיימים על חשבון מחקר ופיתוח של חומרים חדשים. דבר זה הביא בסופו של דבר לכך שאירופה פיתחה כימיקלים חדשים בקצב איטי יותר ממדינות כמו ארצות הברית ויפן.

על מנת לפתור מצב זה, תקנת ה- REACH מחייבת יצרנים ויבואנים באיחוד האירופאי לרשום את כל הכימיקלים המיוצרים או מיובאים על ידם בכמות שמעל טון לשנה, ללא קשר לתאריך הכנסתם לשוק, ובכך ליתן מענה לקשיים שנבעו ממחסור במידע על מכלול התכונות והסיכונים של כלל הכימיקלים הקיימים  וליצור שיטה אחת הרמונית ואחידה כלפי כל החומרים הנמצאים בשימוש באיחוד האירופי. חקיקת ה –REACH  מחליפה את חקיקת הכימיקלים הנוכחית באירופה ומבטלת את ההבחנה שהייתה קיימת בין כימיקלים "קיימים"  (כ-100,000 כימיקלים אשר הוכנסו לשוק לפני שנת 1981) לבין כימיקלים "חדשים" (כ-4,000 כימיקלים אשר הוכנסו לשוק אחרי 1981).


3 ההבחנה בוצעה תחת החקיקה האירופאית   EC793/93 כאשר תאריך ה"חיתוך" הוא 1981. הכימיקלים אשר דווחו כקיימים בשוק האירופאי בין 1 בינואר 1971 ל- 18 בספטמבר 1981 ורשומים במאגר האירופאי של חומרים כימיים מסחריים קיימים (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - EINECS)נחשבים לחומרים כימיים "קיימים". ב- 1981 הם מנו מעל 100,000. חומרים כימיים "חדשים"  מונים כ- 3,800.

4 טבלה המסכמת את ההבדלים בין השיטה הנוכחית לניהול כימיקלים ל- REACH ניתן למצוא בקישור הבא. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/488&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share