המרכז לייצור נקי

מהו "ייצור נקי" ?

ייצור נקי הוא גישה לניהול סביבתי המיושם על תהליכים מוצרים ושירותים במטרה למנוע ו/או לצמצם ייצור מזהמים ופסולות באמצעות התייעלות כוללת. סיסמת ייצור נקי היא "הפחתה במקור" שמחליף את גישת "קצה הצינור" שמתמקד בטיפול במזהמים רק אחרי היווצרותם. ייצור נקי מביא עמו התייעלות הגורמת להורדת עלויות הייצור באמצעות שימוש מושכל בחומרי גלם, אנרגיה ובמים, להפחתת מזהמים ופסולות הנוצרים בתהליך ובכך להורדת עלויות הטיפול בשפכים בפסולת מוצקה ובפסולת מסוכנת.

הגדרת האו"ם UNEP ל"ייצור נקי":
יישום רציף של אסטרטגיה סביבתית מונעת ומשולבת, המיושמת לגבי תהליכים, מוצרים ושירותים על מנת להגביר את היעילות הכוללת ולהפחית את הסיכונים לאדם ולסביבה.
תפיסה זו התפתחה בעולם בשנות השמונים והתשעים במקביל להתפתחות מערכות לניהול סביבתי עצמי שאומצו בסקטור העסקי, דוגמת התקן הבינלאומי  ISO 14000.
מרכזי "ייצור נקי" רבים הוקמו ברחבי העולם והם פועלים במסגרת ארגוני האו"ם  UNIDO ו-  UNEP או במסגרות עצמאיות.

היכן מיישמים ייצור נקי?
בתהליכים
ניצול יעיל של חומרי גלם, אנרגיה ומים.
סילוק חומרי גלם רעילים או הפחתת רעילותם.
צמצום כמות ו/או רעילות פסולת מסוכנת.

במוצרים
צמצום ומניעת בעיות סביבתיות לאורך כל מחזור חיי המוצר, החל בחומרי הגלם ובתהליך הייצור, דרך השימוש בו אצל הצרכן וכלה בסילוקו הסופי.

 
בשירותים
הפנמת שיקולים סביבתיים בתכנון ובפיתוח השירותים הניתנים למוצר.
מה התועלות של הייצור הנקי?
ליישום שיטות ייצור הנקי ישנן תועלות הן בהיבט הכלכלי של החברה והן בהיבט הסביבתי.

יתרונות כלכליים:
הגדלת רווחיות - חסכון בחומרי גלם, אנרגיה ומים
הקטנת עלויות הטיפול בפסולת - בתהליך הטיפול, השינוע והסילוק
שיפור איכות המוצר 
עמידה בסטנדרטים סביבתיים בשווקי העולם
הגדלת יתרון החברה בשוק  – תחרותיות
 

יתרונות סביבתיים:
הקטנת כמויות פסולת ופליטות זיהום לסביבה
הקטנת סיכון סביבתי
 

יתרונות נוספים:
שיפור תדמית החברה - אימוץ "תדמית ירוקה". 
אפשרות לשיפור תנאי העבודה - סביבת עבודה נקייה, פחות חשיפה לחומרים מסוכנים. 
הקלות בקבלת אשראי וביטוח בינלאומיים

"ייצור נקי" לעומת "קצה הצינור"
זול יותר למנוע את הזיהום במקור מאשר לטפל בו לאחר שנוצר. 
"ייצור נקי" הוא הדרך הטובה ביותר מבחינה כלכלית וסביבתית לפיתוח ולייצור מוצרים ושירותים בתעשייה. עלויות הייצור, השפעות בריאותיות ומפגעים סביבתיים יכולים להצטמצם ואף להימנע על ידי אימוץ אסטרטגיית "הייצור הנקי" מתחילת תהליך הייצור דרך כל מחזור חיי המוצר. 
מחקרים מראים כי אפשר למנוע זיהומים סביבתיים רבים, אם נוקטים בפעולות המצריכות השקעה מועטה והמחזירות השקעה זו במהירות. 


למי מיועד ייצור נקי?
יישום ייצור נקי חשוב לא רק במפעלים גדולים ובתאגידים תעשייתיים אלא גם במפעלים קטנים ובינוניים. מגזר זה מקיף בארץ אלפי מפעלים, מרביתם באזורי תעשייה ישנים, בקרבת אזורי מגורים ואשר השפעתם על איכות הסביבה רבה.
הנושא חשוב ביותר במפעלים אלה, שכן משאביהם הכספיים מוגבלים, אין בהם יועץ או מתאם סביבתי במשרה מלאה וגישתם למקורות מידע מדעיים ובינלאומיים מוגבלת. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעומר לבנברג

בטלפון: 03-5198857/8
 
omer@industry.org.il 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share