> עובדים
עובדים

איגוד מתכת
שם פרטישם משפחהתפקידטלפוןפקסאימייל
יהודההימןסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי ומנהל האיגוד03-519883003-5103152yehuda@industry.org.il
עדישאוליכלכלן03-519884303-5103152adis@industry.org.il
אתידישימזכירה03-519887103-5103152etid@industry.org.il
יפיתבארימזכירה03-519883103-5103152yafitb@industry.org.il
איתןמנדלכלכלן03-519886903-5103152eitan@industry.org.il
אורןגולןכלכלן האגף03-519885303-5198705oreng@industry.org.il
דוריתדנון ברנטמזכירת איגוד המתכת03-519882903-5103152dorit@industry.org.il
אסףיצחקיכלכלן03-519875003-5103152asaf@industry.org.il


עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share