חוזר מס' 10/2009 – יום הבחירות לכנסת ה – 18 – יום שבתון

28/01/2009

לכבוד
המנהל/ת הכללי


א.ג.נ.,


הנדון: - יום הבחירות לכנסת ה – 18   – יום שבתון


יום הבחירות לכנסת ה- 18 נקבע ליום שלישי 10.2.09, ולפי חוק הבחירות לכנסת יום זה  הוא יום שבתון.

עפ"י חוק הבחירות לכנסת  [נוסח משולב] התשכ"ט 1969 עובד שעבד אצל מעבידו 14 יום רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת (סעיף 136 לחוק).

שעות השבתון אינן מוגדרות בחוק אולם נקבע בחוק הבחירות ששעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 – 22:00 באותו יום. 
בחוק יסוד הכנסת נקבע כי שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18  פרסמה  הודעה, בהתאם לסמכותה לפי חוק הבחירות הנ"ל וקבעה  את סוגי השירותים הציבוריים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות.  בין יתר השירותים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות נקבעו "מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות".  כן קבעה הועדה שיש לאפשר לעובדים באותם מפעלים להצביע. 
מצ"ב ההודעה במלואה.

עובד המועסק במפעל מהסוג האמור לעיל ונדרש לעבוד, יקבל בנוסף לשכרו  הרגיל בעד עבודתו גם שכר עבור יום עבודה רגיל המשתלם לכלל העובדים שאינם עובדים ביום השבתון האמור.
הזכאות  מוקנית לעובדים בעלי זכות הצבעה בלבד.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות  למחלקה למשפט עבודה – טל. 03-5198824 או 03-5198731.

 

בכבוד  רב,

אבי ברק 
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות  הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 5/2016 - מדריך בטיחות - העסקת עובדי קבלן בשטח המפעל, 31/03/2016
חוזר מס' 4/2016 - תיקון חוק חופשה שנתית , 24/02/2016
חוזר מס' 3/2016 - תיקון תקופת התיישנות לתשלום דמי הבראה , 24/02/2016
חוזר מס' 2/2016 - סקר שביעות רצון מפעילות ההתאחדות בקרב חברי התאחדות התעשיינים, 8/02/2016
חוזר מס' 1/2016 - דמי נסיעה לעבודה-עדכון תעריף השתתפות מעסיקים פברואר 2016, 4/02/2016
חוזר מס' 16/2015 - סדר יום ורישום לאסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2016 , 29/12/2015
חוזר מס' 15/2015 - פטור מתמלוגים במענקי מדען ראשי לתעשייה המסורתית – גם בשנת 2016! , 28/12/2015
חוזר מס' 14/2015 - אסיפה כללית שלא מן המניין 2016 , 23/12/2015
חוזר מס' 13/2015 - היערכות התאחדות התעשיינים לשינוי רגולציה בנושא "אמצאת שרות", 8/12/2015
חוזר מס' 12/2015 - עדכון - חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשוק העבודה , 26/10/2015
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share