icon אנרגיה וגז טבעי

נתנאל היימן

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

 

  • גז טבעי – הנגשת הגז הטבעי למפעל
  • בדיקת חשבונות חשמל ודלקים
  • צירוף מפעלים להסדרי רכש חשמל פרטי
  • מענקים להתייעלות אנרגטית והסבה לגז טבעי
     
אנרגיה וגז טבעי

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 050-7639988 / 03-5198806