אגף כספים וכ"א


בעלי תפקידים:

רו

שם: רו"ח אלי גרינבלום

תפקיד: ראש אגף כספים וכ"א

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 050-7478850
03-5198850

אביבה דוד

שם: אביבה דוד

תפקיד: מנהלת מחלקת גבייה

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198828
050-8920264

אהובה יוחנן

שם: אהובה יוחנן

תפקיד: גזברית

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198848
052-2593782

רחל כבביה

שם: רחל כבביה

תפקיד: מנהלת חשבונות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198852
054-9756013

רחל ממן

שם: רחל ממן

תפקיד: מנהלת חשבונות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198860
052-3550832

נילי בנימין

שם: נילי בנימין

תפקיד: מזכירת האגף

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198851
052-3550835

לוח אירועים


חדשות ועדכונים